De Haagse Hogeschool Research & Development

Intreerede lectoraat Mantelzorg

IntreeredeDr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer is per 1 juni 2011 benoemd tot lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool. Op 10 november 2011 (Dag van de Mantelzorg) hield zij haar intreerede.

Mantelzorg: wikken en wegen. Op weg naar een ‘Care Justitia’.

Nederland telt meer dan 3 miljoen mantelzorgers en hun economische waarde wordt geschat tussen de 4 en 7 miljard euro. Mantelzorgers zijn een onmisbare groep om de vraag naar thuiszorg op te vangen. Maar hoe verhouden begrippen als 'economische waarde' en 'onmisbare groep' zich tot de dagelijkse zorgsituatie waar familieleden elkaar ontmoeten? Mantelzorgers helpen niet alleen de samenleving draaiende te houden, ze geven er betekenis aan. Het primaat van de mantelzorg is de relatie met de zorgvrager.
'In den beginne is de relatie' schreef filosoof Martin Buber. Komt dit relationele uitgangspunt tot zijn recht in de huidige gezondheidszorg? In onze samenleving is een gedeelde zorgverantwoordelijkheid tussen overheden en haar burgers een gegeven, maar in hoeverre is deze rechtvaardig?

Intreerede

Aanvragen gebundelde intreerede

Mocht u de intreerede van Deirdre Beneken genaamd Kolmer niet hebben bijgewoond, dan kunt u de gebundelde versie ‘Op weg naar een ‘Care Justitia’ aanvragen via het secretariaat van het Centrum voor Lectoraten en Onderzoek via lectoraten@hhs.nl of 070-4458294.
De gebundelde versie is ook verkrijgbaar via uitgeverij Eburon.

Foto: Rob Brons, Ernst Hirsch Ballin, Deirdre Beneken genaamd Kolmer en Karsten Kleinprint | sitemap | abc-index | disclaimer | beheer
      Volg ons op Twitter Volg ons op LinkedIn Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op Youtube Pinterest