De Haagse Hogeschool Research & Development

Conferentie Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen

Donderdag 28 november 2013

Juist in de stilte
tussen door
grote koude
aangeslagen accoorden
daar
laat het zich verwoorden
- J. Bernlef

In het onderwijs wordt in de discussie over goede loopbaangesprekken meestal de nadruk gelegd op cognitieve taakreflectie. Het gesprek gaat over de mate waarin een taak goed is uitgevoerd en is gericht op het behalen van een cijfer, diploma of vakmanschap. De begeleider is hierin de expert en beoordelaar. Studenten noch loopbaanbegeleiders hebben de ervaring om reflectie te stoelen op – in de woorden van Norman E. Amundson - embeddedness in being. Voor persoonsreflectie, gericht op het ontwikkelen van een zelfbeeld, is het van belang dat de student het vermogen heeft om open te staan voor nieuwe inzichten en dat de begeleider helpt deze inzichten te verwoorden. Open staan voor nieuwe ervaring betekent eerst en vooral stil staan bij concrete ervaringen die ons raken en ruimte maken voor de ideeën en intuïties die daaruit kunnen groeien.

Paradoxaal genoeg zijn het vaak onzeker makende gebeurtenissen in het leven (zogenoemde
grenservaringen), die ons kunnen verleiden tot openheid. Grenservaringen maken ons kwetsbaar.
Het is een natuurlijke reactie om deze kwetsbaarheid zowel voor onszelf als voor anderen te verbergen, maar het is ook een potentiële bron van kracht. Kwetsbaarheid wordt kracht wanneer men de moed heeft om niet meteen te vluchten voor de onzekerheid dan wel deze te overschreeuwen. Deze moed wordt ontwikkeld in een dialoog met begeleiders die de veelal negatieve gevoelens kunnen accepteren die onzekerheid veroorzaakt, en die nieuwe en creatieve
manieren kunnen aanbieden om de kwetsbaarheid te laten uitgroeien tot een nieuw inzicht, tot
inspiratie en tot daadkracht.

Om te zorgen dat reflectie niet slechts een activiteit is die met wilskracht moet worden uitgevoerd, is het belangrijk om ruimte en tijd te scheppen voor een meer contemplatieve (bespiegelende) vorm van reflectie. Daarvoor is openheid nodig, zowel aan de kant van de student of cliënt als aan de kant van de begeleider of coach. Er moet letterlijk en op een intentionele manier tijd en ruimte zijn voor onzekerheid en het ‘nog niet weten’. Dit is moeilijk te realiseren in het hedendaagse onderwijsklimaat dat vooral bepaald wordt door een gebrek aan visie, wantrouwen en een afrekencultuur.

Op donderdag 28 november 2013 organiseerde het lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming
van De Haagse Hogeschool in samenwerking met de Bijzondere Leerstoel ‘Leeromgeving en leerloopbanen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs’ (LOOK/Open Universiteit) de conferentie ‘Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen’.print | sitemap | abc-index | disclaimer | beheer
      Volg ons op Twitter Volg ons op LinkedIn Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op Youtube Pinterest