Een middag vol boeiende sprekers, verhalen, gesprekken, workshops en andere activiteiten!

ChatGPT was de aanleiding, maar de wereld van Generatieve Artificial Intelligence is veel groter. En de ontwikkelingen gaan snel!  De impact van artifical intelligence (AI) en AI-tools raakt ons allemaal. In het onderwijs en daarbuiten. Wil je helemaal bijgespijkerd worden over de laatste ontwikkelingen, kansen, risico’s, dilemma’s, toekomstbeelden op het gebied van artificial intelligence? 

Externe relaties zijn welkom!  

Elke student en medewerker van De Haagse Hogeschool kan maximaal 2 externe relaties uitnodigen voor dit festival. Ga naar het aanmeldformulier, bekijk het programma en meld je aan voor de workshop naar keuze!  

Programma 

Het wordt een keur aan workshops, AI-talks, demonstraties en discussie. We benaderen het fenomeen breed. Wat is de impact van AI op de mens, de maatschappij, de beroepspraktijk en het onderwijs? Wat zijn de mogelijkheden? Welke kaders en regels zijn nodig? Denk aan externe sprekers zoals Kees Verhoeven, Maarten Lamers, Barend Last en Jeroen van der Most. Maar ook intern hebben we veel kennis in huis op dit onderwerp. Je ontdekt het allemaal tijdens dit festival! 

12:30 - 13:00 Inloop
13:00 - 13:15 Kick-off
13:15 - 17:00 Presentaties en workshops
17:00 - 18;00 Borrel met livemuziek 

Meld je aan voor de workshops en reserveer jouw plek op het festival!

Waarom het AI FeST? 

 Artificial Intelligence (AI) en ChatGPT; twee termen die de gemoederen momenteel flink bezighouden. Gaan we deze generatieve media bestrijden of omarmen? Dat laatste natuurlijk, want het is er al “and it’s here to stay”. Onze studenten zijn ons voor en gebruiken AI volop. ChatGPT is nog maar het tipje van de sluier van wat AI de komende jaren teweeg gaat brengen. Daarom willen we leren werken met generatieve AI en tegelijkertijd alert blijven op de risico’s en kwaliteitsborging. We nodigen iedereen (medewerkers, studenten en externen) uit om kennis te maken met deze generatieve media, en de gevolgen voor het onderwijs en je eigen werk te ontdekken. We gaan experimenteren, onderzoeken, discussiëren en blijven alert!  

*AI FeST is een onderdeel van het programma van activiteiten dat de Faculteit IT&D, Toetslab en The Lighthouse organiseren over ChatGPT en AI. Dit initiatief werkt samen met de Haagse Community of Practice AI & Data Science. 

Wat is Artificial Intelligence (AI)? 

Artificial Intelligence (AI) is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen - zoals redeneren, leren, plannen en creativiteit. AI maakt het voor technische systemen mogelijk om hun omgeving waar te nemen, om te gaan met deze waarnemingen en problemen op te lossen om een specifiek doel te bereiken. Kenmerkend voor AI zijn autonomie en aanpassingsvermogen. Autonomie is het vermogen om in een complexe omgeving taken uit te voeren zonder daarbij continu aangestuurd te worden door een gebruiker. Aanpassingsvermogen is het vermogen tot prestatieverbetering door te leren van ervaringen. Door het generieke karakter van de technologie zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij.  

Wat is ChatGPT?   

ChatGPT is een chatbot die AI gebruikt en vragen voor je beantwoordt, een essay, gedicht, adviesrapport of marketingplan voor je maakt en programmacode schrijft. De output van ChatGPT is op het eerste oog plausibel en overtuigend. Reuze handig natuurlijk, maar voor iedereen in het onderwijs brengt het ook uitdagingen en risico’s met zich mee. Onze studenten zijn ons al voor, zij gebruiken het al volop. ChatGPT is nog maar het tipje van de sluier van wat AI de komende jaren teweeg gaat brengen.