FAQ's over het coronavirus

Het kabinet heeft in verband met het coronavirus maatregelen aangekondigd die van grote invloed zijn op onze hogeschool. We kunnen ons goed voorstellen dat je veel vragen hebt en hopen die met deze Q&A zo goed mogelijk te beantwoorden. Helaas kan het zijn dat ook wij bepaalde antwoorden (nog) niet hebben en vragen daarvoor jullie begrip. We willen je bedanken voor je medewerking en flexibiliteit.

FAQ - Algemeen

Wij volgen de websites van het RIVM en Buitenlandse Zaken (reisadviezen), naast alle bekende nieuwssites. Daarnaast is er voortdurend contact met alle andere instellingen voor hoger onderwijs in Nederland.

De Haagse Hogeschool volgt het beleid van de overheid en het RIVM.

Op alle vestigingen van de hogeschool worden extra maatregelen op het gebied van de hygiëne genomen.

FAQ - Aankomende studenten

De Open Dag van 3 april gaat in fysieke vorm niet door, maar wel online. Wil je je aanmelden en/of meer informatie? Kijk dan op www.hhs.nl/opendag.
Alle evenementen zijn geannuleerd tot en met 1 juni. Dit geldt ook voor activiteiten als proefstuderen en meelopen. Als je je voor een van deze voorlichtingsactiviteiten hebt ingeschreven, krijg je nog persoonlijk bericht.
Het gebouw is open en de normale openingstijden blijven gehandhaafd. Alle onderwijsgerelateerde ruimten, zoals de bibliotheek, zijn wel gesloten. Ook de sportfaciliteiten zijn gesloten. Ook zullen er minder mensen aanwezig zijn om je te woord te staan. We raden je daarom aan om je vragen via de mail te stellen. We verwijzen je daarvoor graag naar de website pagina's over studiekeuze.

We verwijzen je daarvoor graag naar de websitepagina's van de opleidingen.
De aanmelddeadline is verplaatst naar 1 juni. De aanmeldprocedure voor aankomend studiejaar is vooralsnog ongewijzigd.
Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Centrale Studenten Inschrijving. Vergeet niet je studentnummer te vermelden!

De Student Services Desk, waar je normaal gesproken altijd terecht kunt voor vragen rondom aanmelden, is momenteel gesloten. Voor vragen over je aanmelding kun je mailen of bellen naar 070 445 8585 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Meer informatie over aanmelden vind je op de Contact & FAQ pagina van de Centrale Studenten Inschrijving.
In allerlei landen worden er maatregelen getroffen die impact hebben op eindexamens. We zijn intern aan het onderzoeken wat dit betekent voor onze toelatingsbeslissingen.

De aanmelddeadline voor een opleiding aan De Haagse Hogeschool is verplaatst naar 1 juni.

Voor Nederlandse studenten uit het voortgezet onderwijs (VO):
Alle centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs komen dit jaar te vervallen. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. De toelating aan De Haagse Hogeschool gebeurt op basis van dat diploma. Lees meer over de maatregelen voor het voortgezet onderwijs op de website van de overheid.

Voor Nederlandse studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (MBO):
Er komt een regeling waardoor MBO leerlingen die door de coronacrisis een kleine studievertraging oplopen toch al kunnen doorstromen naar het HBO. De student heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te maken. Meer info over de exacte uitwerking van deze regeling volgt later. Lees meer over coulance bij toelating op de website van de overheid.

Voor studenten met een buitenlandse vooropleiding:
Ben je niet in staat om op tijd de gevraagde documenten te uploaden? Neem dan contact op met de Centrale Studenten Inschrijving. Wellicht is er een ander document (bijvoorbeeld een recente cijferlijst) waardoor we je academische achtergrond alsnog kunnen beoordelen. Meer informatie over aanmelden vind je op de Contact & FAQ pagina van de Centrale Studenten Inschrijving.
Ja, het 21+ toelatingsonderzoek gaat gewoon door. Door de coronamaatregelen zal de toets, die gepland staat op 13 mei, thuis digitaal worden afgenomen door middel van proctoring. Mensen die zich voor de toets van 13 mei hebben ingeschreven ontvangen hierover bericht.

Vooralsnog zullen de andere toetsen die in juli en augustus gepland staan gewoon op De Haagse Hogeschool plaatsvinden. Lees meer over het 21+ toelatingsonderzoek in de informatiebrochure of op de pagina toelatingseisen. Voor aanvullende vragen kun je mailen naar de afdeling Bijzondere Instroom en Toelating via bit@hhs.nl.
In verband met de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus en de sluiting van de hogescholen, gaan de afnames van de toelatingstoetsen voor de PABO in het toetsvenster van 30 maart t/m 3 april niet door. Als er meer informatie beschikbaar is, zal worden gekeken naar de mogelijkheden om de toelatingstoetsen op een ander moment in te plannen. Vooralsnog kunnen de toelatingstoetsen gewoon worden afgenomen in de toetsvensters van juni, juli en/of augustus.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt dit gedeeld via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl en via de website van Cito. Houd deze websites dus goed in de gaten.

FAQ - Consequenties voor je studie

Tot 1 juni wordt er geen onderwijs meer geboden op de locaties van De Haagse. Deze maatregel geldt voor de vestigingen Den Haag, Delft en Zoetermeer, als ook voor de Sportcampus. Dit geldt zowel voor alle onderwijsactiviteiten (werkgroepen, colleges, practica, enz) als tentamens.

Per opleiding wordt gekeken naar de mogelijkheden om digitaal onderwijs aan te bieden. Hierover word je zo snel mogelijk geïnformeerd door de opleiding.

Als je tentamens mist omdat de hogeschool dicht is of omdat de GGD of huisarts heeft gezegd dat je thuis moet blijven vanwege (mogelijke) besmetting met het COVID-19-virus, is er sprake van overmacht. Houd de communicatie van je opleiding en examencommissie goed in de gaten om meer te leren over de te volgen procedure.

Dat moet per situatie worden bekeken. De hogeschool spant zich in om negatieve effecten op de studievoortgang zo veel mogelijk te voorkomen. Omdat dit een internationale calamiteit is, volgen wij hierin ook het advies van het Ministerie van Onderwijs. Als je studievertraging dreigt op te lopen, meld je dan bij je studieloopbaanbegeleider. Houd er echter rekening mee dat dit een ongebruikelijke situatie is, waardoor ze jouw vraag mogelijk niet onmiddellijk kunnen beantwoorden.

Overleg eerst met de organisatie waar je stageloopt of en zo ja hoe je je stage kunt voortzetten. Kan dat niet, overleg dan met je stagebegeleider.

Nee, tot 1 juni vinden er geen fysieke tentamens en colleges plaats op de hogeschool. We zoeken naar andere manieren om toetsing mogelijk te maken. Online toetsen gaan wel gewoon door.  Neem contact op met je opleiding voor specifieke informatie.

Nee, alle evenementen tot 1 juni worden afgezegd. Dit is conform de landelijke maatregelen die zijn afgekondigd door de regering. Je wordt geïnformeerd over hoe en wanneer je je diploma uitgereikt krijgt.

Het hoofdgebouw is doordeweeks open van 08.00 tot 19.00 uur.
De meeste faciliteiten, zoals de bibliotheek en de catering, zijn wel gesloten. Ook de sportfaciliteiten zijn gesloten. De fysieke balies, zoals de Frontoffices van de faculteiten, worden niet meer bemenst. Deze zijn wel telefonisch of per e-mail bereikbaar. Hetzelfde geldt voor CSI en de International Office. De balie van FZ&IT is wel open en bemenst.
De nevenvestigingen van de hogeschool (Delft, Zoetermeer en Sportcampus Zuiderpark) zijn vanaf donderdag 19 maart gesloten.  

De Open Dag van 3 april gaat door, maar in een online vorm.
Proefstuderen en Meelopen gaan niet door.

De meeste faciliteiten , zoals de bibliotheek en de catering, zijn wel gesloten. Ook de sportfaciliteiten zijn gesloten. De fysieke balies, zoals de Frontoffices van de faculteiten, worden niet meer bemenst. Deze zijn wel telefonisch of per e-mail bereikbaar. Hetzelfde geldt voor CSI en de International Office. De balie van FZ&IT is wel open en bemenst.

Je wordt geïnformeerd of je afspraak in een andere vorm (bijvoorbeeld telefonisch) doorgaat. Hij vindt in ieder geval niet plaats op school.

Het besluit om terug te gaan naar jouw thuisland, ligt bij jou. Check of er in je thuisland reisbeperkingen gelden voor reizigers vanuit NL. Ga bij je opleiding na wat de eventuele onderwijskundige consequenties zijn. Dat moet per situatie worden bekeken. LET OP: De Haagse Hogeschool biedt online onderwijs zolang er geen fysiek onderwijs kan worden gegeven. Op een gegeven moment zal de wereld weer normaliseren, en wordt er weer naar reguliere vormen van onderwijs over gegaan.

In september staan de stages en uitwisselingen weer op het programma. Als jij je al hebt ingeschreven, dan blijft jouw inschrijving gewoon staan. Of je ook daadwerkelijk kunt afreizen zal in september blijken; de situatie kan dan weer helemaal anders zijn. Sta jij nog niet ingeschreven? Kies dan niet voor een land dat nu oranje of rood is, conform ons huidige beleid. Dan raden we je aan om, voor de zekerheid, niet voor een stage of uitwisseling in het buitenland te kiezen. Indien beide genoemde situaties niet op jou van toepassing zijn, neem dan contact op met jouw opleiding voor verdere afstemming.

 

Nee. Wellicht besluit het ministerie van OCW op een gegeven moment om hier wel een aanpassing in te doen, maar vooralsnog verzorgt De Haagse gewoon nog onderwijs en is het volledige collegegeld dus verschuldigd. Het feit dat onderwijs nu online ipv fysiek wordt aangeboden (en met verschillende vormen van online support) verandert daar niets aan. Ondanks de situatie blijft het ons doel om goede kwaliteit onderwijs te leveren voor een fair bedrag. Als je het gevoel hebt dat je opleiding onvoldoende tools of support biedt om aan jouw onderwijskundige behoefte te voldoen, neem dan contact op met he SLB’er of mentor.
Op de website van het Ministerie van OCW is onder meer de volgende informatie te vinden: Studenten kunnen ook in financiële problemen komen doordat hun inkomen van bijvoorbeeld een bijbaan nu wegvalt, terwijl kosten van bijvoorbeeld de huur doorlopen. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal waar mogelijk rekening houden met hun persoonlijke situatie. Studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen. Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kunnen studenten zelf regelen via mijnDUO.
Ook oud-studenten met een studieschuld kunnen problemen ondervinden bij hun terugbetalingen, doordat inkomsten nu weggevallen zijn. Zij kunnen hun terugbetaling opschorten door hun aflossingsvrije periode in te zetten, wat voor maximaal 5 jaar gedurende de terugbetaalperiode mogelijk is. Als deze periode al is gebruikt of als de oud-student al een betalingsregeling heeft afgesloten, zal DUO coulant omgaan met de situatie.
Als je een betalingsregeling wilt treffen voor je collegegeld dan is dat mogelijk. Neem dan contact via e-mail op met: collegegeld@hhs.nl.
Het crisis management team heeft besloten nu een uitzondering te maken voor die landen die vanwege de Corona-crisis ‘oranje’ zijn, zodat je je daar nu wel voor aan zou kunnen melden voor het nieuwe collegejaar. De kans blijft echter aanwezig, gezien de huidige ontwikkelingen, dat te zijner tijd afreizen nog steeds niet mogelijk blijkt.
Ja, deze blijft gelijk.
Voor meer informatie over minoren kijken studenten op studentennet > kies je faculteit > kies je opleiding > Minoren en keuzemodulen en medewerkers op medewerkersnet onder Themas > Minoren en keuzemodulen.

Als je verblijft in een DUWO-accommodatie geboekt via De Haagse, houd er dan rekening mee dat vervroegde beëindiging alleen is toegestaan als je overheid of je thuisinstelling alle studenten terugroept. Er geldt een opzegtermijn van een volledige kalendermaand. Als je thuisuniversiteit je bijvoorbeeld in maart terugbelt, loopt je contract tot 30 april. Als jij zelf de beslissing hebt gemaakt om je verblijf te beëindigen, is opzegging niet mogelijk en is de volledige huurperiode verschuldigd.
Het Ministerie van OC&W heeft de instellingen verzocht het uitbrengen van een afwijzend bindend studieadvies uit te stellen naar het tweede studiejaar. De Haagse Hogeschool volgt dat advies en heeft besloten daarbij de norm van 50 EC (en eventuele kwalitatieve eisen) aan te houden. Voor onze studenten betekent dit het volgende:
 
In 2019-2020 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding? Heb je minder dan 50 studiepunten behaald, dan krijg je een uitgesteld advies.  We raden je wel aan goed na te denken over of je de studie wil vervolgen en hierover in gesprek te gaan met de mentor / slb’er. 
Heb je de norm van 50 studiepunten inclusief de eventueel kwalitatieve eisen gehaald, dan krijg je een positief advies.
Voor het studiejaar 2019-2020 een uitgesteld bsa gekregen door persoonlijke omstandigheden in 2018-2019?
We bekijken of je ook zonder de corona-perikelen een nbsa zou hebben gekregen. Bijvoorbeeld omdat de toetsen die je nog moest halen al voor 16 maart (de ingangsdatum van de maatregelen) waren.
Als je zonder de corona-perikelen een nbsa gekregen zou hebben, krijg je die nu ook. Anders krijg je een uitgesteld advies.
In 2019-2020 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding, maar tussen 1 februari en nu uitgeschreven? Normaal gesproken zou je een negatief bindend studieadvies hebben gekregen. Maar nu krijg je een uitgesteld advies vanwege de corona-perikelen.
In 2019-2020 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding, maar voor 1 februari uitgeschreven? Voor jou verandert er niets. Je krijgt ook nu geen (uitgesteld) advies.

Overweeg je om je vanwege de huidige situatie uit te schrijven? Denk dan goed na over de consequenties. Uitschrijven heeft gevolgen voor o.a. het recht op studiefinanciering en je verblijfsrecht in Nederland (als de HHs een verblijfsvergunning voor je heeft aangevraagd).  Als je bent uitgeschreven kan je ook geen beroep doen op de extra financiële ondersteuning die DUO vanwege corona aanbiedt.
Kortom, we raden je af om vanwege de situatie alsnog voor dit jaar uit te schrijven.
Onder normale omstandigheden ontvangen eerstejaarsstudenten uiterlijk 31 maart een standaard waarschuwingsbrief over het aanstaande Bindend Studie Advies (BSA). Vanwege corona loopt het dit jaar anders. De termijn om de BSA-norm te behalen is verlengd voor studenten die in 2019-2020 in hun eerste studiejaar zijn ingestroomd. De Haagse Hogeschool streeft ernaar de waarschuwingsbrieven/ informatie over de (N)BSA  uiterlijk 1 mei a.s. te versturen.

FAQ - Studeren in het buitenland

Nee, ons uitgangspunt is om reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken. Dit geldt ook voor reizen naar het buitenland, voor medewerkers en studenten.  Neem contact op met je opleiding om een samen een alternatief te zoeken. 

Kosten worden niet vergoed; dit is overmacht. Als je een Holland Scholarship, Hogeschoolfonds- of Erasmus+ beurs hebt gekregen, mag je onder bepaalde voorwaarden je beurs (deels) houden. Studenten die een beurs hebben ontvangen, worden hierover geïnformeerd.
Neem contact op met scholarships@hhs.nl voor vragen.

Ja, de hogeschool heeft al haar opleidingen gevraagd regelmatig contact te onderhouden met de studenten van wie bekend is dat zij in risicogebieden verblijven.
LET OP: zorg dat je buitenlandverblijf te allen tijde in OSIRIS is geregistreerd.

Wanneer het je studievoortgang betreft, maar je niet direct in gevaar bent, kun je contact opnemen met je opleiding om naar een oplossing te zoeken. Wanneer het een crisis betreft waarin je je ook zorgen maakt over je fysieke veiligheid, kun je bellen naar het noodnummer van De Haagse 070-4457679.

Je bent vrij om terug te reizen naar je thuisland. Maak hier zelf een goede afweging in. In de periode dat er geen fysieke onderwijsactiviteiten zijn, worden de lessen zoveel mogelijk online aangeboden (per opleiding verschillend). Het maakt dan niet uit waar je de lessen volgt. Zodra de fysieke onderwijsactiviteiten weer mogelijk zijn, verwachten we dat je weer in Nederland bent om de lessen te volgen. Reis je terug naar je thuisland, overleg dit dan altijd met de opleiding.

Nee, De Haagse Hogeschool vergoedt deze kosten niet; dit is een individueel besluit. Word je teruggeroepen door jouw thuisuniversiteit, overleg dan met hen wat hier de mogelijkheden voor zijn.

Communicatie

Hoe verloopt de communicatie rondom het coronavirus op de hogeschool?

Het crisismanagementteam monitort de situatie zorgvuldig en anticipeert op mogelijke scenario's. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt z.s.m. gecommuniceerd via Intranet. Ook wordt de Q&A regelmatig aangepast. Indien nodig wordt aanvullend gecommuniceerd via social media en e-mail.

Waar kan ik met mijn vragen betreffende De Haagse terecht?

Voor vragen over het COVID-19 virus kun je op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met: 070 - 445 8777.
Mailen kan ook: coronavirus@hhs.nl

Waar kan ik algemene informatie vinden?

Nadere informatie over het coronavirus is te vinden op de sites van het RIVM en de GGD of bel de informatielijn van het RIVM: 0800-1351.