Project Voor de Poort

Nieuw aanbod studiekeuzeactiviteiten 

Vanaf studiejaar 2018-2019 start De Haagse Hogeschool met een vernieuwd, meer samenhangend aanbod aan studiekeuzeactiviteiten voor aankomende studenten. Deze zijn in de laatste maanden ontwikkeld door en met de stakeholders in de keten.

Ondanks de hoeveelheid aan activiteiten, is er nog steeds te veel uitval in het eerste jaar. Daar zijn veel redenen voor. Een verkeerde studiekeuze is één van de factoren. In het najaar van 2017 heeft het projectteam Voor de Poort zich gebogen over de studiekeuzeactiviteiten zoals De Haagse Hogeschool deze tot op heden aanbood. Samen met vertegenwoordigers uit het vo en mbo, docenten van De Haagse Hogeschool en (aankomende) studenten.

Na een intensief traject is afgelopen december een nieuw palet met samenhangende studiekeuzeactiviteiten gepresenteerd (Rapport Project Voor de Poort). Alle doelgroepen worden bediend, de diverse keuzefasen worden ondersteund, de activiteiten zijn logisch in het onderwijsjaar weggezet. Ook is er gekozen voor een combinatie van 'live'en 'digitaal'aanbod van activiteiten. Plaatje PvdP

 

Aanbod studiekeuzeactiviteiten

De Open Dag wordt 3x per jaar georganiseerd. Op deze dagen maken bezoekers kennis met de hogeschool en de opleidingen door middel van het bezoeken van presentaties en het bekijken van (praktijk)lokalen. Elke opleiding zal (afgestudeerde) studenten vragen om aanwezig te zijn. Zij vertellen aan de bezoekers hoe de opleiding eruit ziet en welke beroepen je kunt uitoefenen na de opleiding. Alle vragen die er zijn worden beantwoord door docenten, studenten, medewerkers en alumni.

  • Zaterdag 3 november 2018 van 10.00 tot 14.00 uur
  • Zaterdag 9 februari 2019 van 10.00 tot 14.00 uur
  • Vrijdag 12 april 2019 van 16.00 tot 20.00 uur
Tijdens een Meeloopdag wordt de aspirent-student gekoppeld aan een student van de desbetreffende opleiding en wordt ervaren hoe een gewone lesdag op De Haagse Hogeschool eraan toe gaat. Ter voorbereiding op een Meeloopdag wordt er een opdracht per e-mail opgestuurd. Aan het eind van de dag kijkt de aspirant-student samen met de student terug op de ervaringen van deze dag.

Aanmelden voor een Meeloopdag kan vanaf 1 november 2018 via de website van De Haagse Hogeschool.
Heb je jezelf ingeschreven voor een opleiding aan De Haagse Hogeschool? Dan zien we je graag op De Haagse Matchingsdagen. Het doel van het programma is om je een goed beeld te geven van de inhoud en het niveau van de opleiding. Je ervaart hoe het is om te studeren op het hbo en maakt alvast kennis met docenten en medestudenten. Aan het eind van de dag volgt een evaluatie. Dit noemen wij de studiekeuzecheck. Na de evaluatie besluit je of de opleiding echt bij je past. De Haagse Matchingsdagen worden in juni 2019 één tot meerdere keren aangeboden afhankelijk van de grootte van de opleiding.
Op aanvraag van het voorgezet onderwijs zullen docenten van De Haagse Hogeschool gastlessen verzorgen op hun vakgebied. Doel van deze tour is om leerlingen voor-eindexamenklas voortgezet onderwijs kennis te laten maken met een studierichting op De Haagse Hogeschool. Studenten van De Haagse Hogeschool zullen hierbij assisteren.
Het komende jaar wordt een game ontwikkeld waarbij aspirant-studenten op interactieve manier kennis kunnen maken met De Haagse Hogeschool. Ze kunnen online colleges volgen, beroepssimulaties ervaren en er zijn chatmogelijkheden met studenten en studiekeuzeadviseurs. Ook zal er een aparte 'parent room' voor ouders/verzorgens worden ontwikkeld. De game wordt dit studiejaar voor een beperkt aantal opleidingen ontwikkeld, de rest van de opleidingen wordt gedurende de daaropvolgende 2 jaar uitgerold.

Activiteiten die vervallen

De Haagse Hogeschool zal geen Voorlichtingsmarkten meer bezoeken die door het toeleverend onderwijs worden georganiseerd. Ook zal het Proefstuderen en de Meet & Match uit het aanbod verdwijnen. Onderdelen uit deze activiteiten zullen worden ondergebracht in 'Meelopen'en 'De Haagse Matchingsdagen'.

Achtergrondinformatie Project Voor de Poort

Er zijn talloze initiatieven door het onderwijs (vo, mbo, hbo) opgestart voor de leerling/student. Maar zij geven aan dat het maken van een studiekeuze nog steeds heel moeilijk is en dat het uitzoeken wie je bent en wat je kan nog niet zo makkelijk is. Het resultaat is, ondanks de hoeveelheid aan activiteiten, dat er helaas nog steeds te veel uitval is in het eerste jaar. Daar zijn veel redenen voor, maar studiekeuze ofwel 'verkeerd' kiezen is een grote factor. Lees hier meer over de achtergrond van het project.

Het proces en tussenresultaten

In het najaar van 2017 heeft het projectteam Voor de Poort zich gebogen over de studiekeuzeactiviteiten zoals De Haagse Hogeschool deze tot op heden aanbood. Samen met vertegenwoordigers uit het vo en mbo, docenten van De Haagse Hogeschool en (aankomende) studenten. Na een werkbijeenkomst en diverse ontwerpsessies is een nieuw palet studiekeuzeactiviteiten samengesteld. Gedurende het project zijn de tussenresultaten steeds getoetst bij een reviewgroep, waarin interne en externe stakeholders (vo en mbo) zitting hadden.

WBVDP171005WS063Werkbijeenkomst

Op de werkbijeenkomst bij de Haagse Hogeschool van 5 oktober 2017 kwamen maar liefst 130 genodigden af. Centraal stond de vraag: hoe zijn studenten beter voor te bereiden op hun vervolgopleiding? Uit onderzoek blijkt namelijk dat een derde van de studenten een verkeerde studiekeuze maakt en uitvalt of switcht in het eerste studiejaar. De Haagse Hogeschool zet in op studiekeuzeproces 2.0. Lees meer.

Ontwerpsessie 3aDe ontwerpsessies

Na de werkbijeenkomst hebben verschillende ketenpartners (vo, mbo, studenten) aangegeven graag – merendeel vrijwillig - samen te willen werken met de HHs om tot sluitende studiekeuzeactiviteiten te komen. Inmiddels hebben we alweer de laatste ontwerpsessie van het project Voor de Poort afgesloten! Lees meer.

 

Meer informatie en contact

  • Benieuwd naar ons opleidingsaanbod voor 2019-2020? Onze nieuwste LOB folder is hier te bekijken.
  • Waar kun je de poster en/of database van de kennisbasis opvragen? Bekijk de poster hier digitaal. Wil je hem per post ontvangen? Of wil je de database ontvangen? Wanneer je dit aanvraagformulier invult, wordt jouw aanvraag zo snel mogelijk verwerkt.
  • Bekijk hier meer foto's van de ontwerpsessies en de werkbijeenkomst. 
  • Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met het team van het Study & Career Centre van De Haagse Hogeschool via studycareer@hhs.nl