De Haagse Labs

Haagse Labs

Samen leren en innoveren. Daar draait het om in De Haagse Labs

In een lab werken studenten, docenten en onderzoekers samen met externe partners aan hele concrete vraagstukken uit de praktijk. Al lerend en experimenterend geeft een lab de ruimte om tot innovatieve oplossingen te komen.

Een lab is een virtuele of fysieke omgeving waarin het onderwijs, onderzoek en het werkveld dynamisch met elkaar samenwerkt, wat past in een samenleving die onderhevig is aan snelle veranderingen. In deze ruimte werken ze als gelijkwaardige partners samen aan oplossingen voor grotere problemen (‘wicked problems’) die om een multidisciplinaire aanpak vragen. Ieder vanuit zijn of haar expertise, discipline en motivatie.  

De Haagse Hogeschool kent een divers aanbod van labs. We hebben een lab dat kijkt naar technologische innovaties die een gezonde leefstijl stimuleren. Daarin werken we samen met zorgprofessionals in de regio. Andere labs brengen studenten en mkb’ers met elkaar in contact voor vraagstukken over digitalisering of internationalisering. In de kern is een lab een flexibele experimenteeromgeving waarin op basis van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt.

 

Overzicht van De Haagse Labs

Binnen de Academy of Global Innovators wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor global challenges. Denk hierbij aan nieuwe creatieve oplossingen voor de klimaat crisis. Zo is er in de eerste lichting o.a. samengewerkt met de Jonge Klimaatbeweging. Lees verder >

Stadslabs zijn een veelgebruikte werkvorm om samen met gemeenten, burgers, onderzoekers en lokale ondernemers te werken aan innovatieve wijkgerichte oplossingen. In dit project wordt gekeken hoe deze samenwerking in praktijk gestalte krijgt en op welke manier stadslabs kunnen worden ingezet voor complexe stedelijke opgaven. Lees verder >
In 14 gemeenten met in totaal 22 labs in de retail sector is gekeken hoe de retail sector toekomstbestendig gemaakt kan worden. Lees verder >
De German Desk fungeert als kennismakelaar voor Duitsland gerelateerde studieopdrachten, stages, praktijkervaring en onderzoek. In dit lab werken studenten, docenten en onderzoekers samen om ondernemers te ondersteunen in het zakendoen en de marktentree in Duitsland. Lees verder >

De inzet van AI, digitale technologie en data biedt bedrijven en organisaties kansen om te veranderen. Via het Haags AI & Datalab kunnen bedrijven en organisaties samen met De HHs hun vragen over de inzet van AI en data science onderzoeken.

Contactpersoon voor meer info: Margot Custers: m.custers@hhs.nl
In dit lab wordt het cybergedrag van mensen gemeten. De experimenten worden samen met organisaties en bedrijven ontwikkeld en uitgevoerd. Zo krijgen deze organisaties inzicht in welke maatregelen effectief zijn om cyberveiligheid te verbeteren. Lees verder >
Binnen het InnoLab Laak Vitaal vindt praktijkgericht onderzoek plaats in het stadsdeel Laak in Den Haag. Gewerkt wordt aan kleinschalige alternatieve oplossingen voor actuele stedelijke vraagstukken. Lees verder >
Samen met studenten van de opleiding HBO-ICT is een miniatuurstad met smart city elementen gebouwd. Hierin kunnen security OT/IT vraagstukken worden aangepakt. Lees verder >
Sinds 2020 werken de gemeente Den Haag, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de Universiteit Leiden (Campus Den Haag) samen aan nieuwe concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de stad door inzet van studenten, docenten en onderzoekers. Dit zorgt voor kennisdeling, versterking van bewonersinspraak en het verbeteren van het onderwijs. Lees verder >
Contactpersoon voor meer info: Margot Custers: m.custers@hhs.nl

In dit living lab meten meer dan 70 sensoren in het gebouw de temperatuur, luchtvochtigheid en Co2 gehalte, maar ook beweging en bijvoorbeeld het open en sluiten van ramen en deuren. Zo kan worden gekeken hoe door middel van sensortechnologie duurzaam en efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de ruimte of wat bijvoorbeeld de optimale plaatsing is van een prullenbak in de ruimte. Lees verder >

Veel slimme zorgtechnologieën worden nog niet in de praktijk ingezet. In dit living lab wordt samen met zorgprofessionals en mensen met een ondersteuningsbehoefte gekeken wat wel en wat niet goed werkt in de praktijk. Dit living lab is onderdeel van het actieprogramma Zorg & Innovatie (technologievoorthuis.nl) van de gemeente Den Haag. Lees verder >
Studenten werken binnen een minor samen met onderzoekers aan innovatieve technische opdrachten, waar o.a. duurzaamheid centraal staat. Zo kan worden gewerkt aan het op de markt brengen van een elektrisch aangedreven voertuig in een stedelijke omgeving, of het bouwen van een elektrische racewagen waarmee studenten deelnemen aan de Formula Student race in Assen en/of Hockenheim. Lees verder >
Dit living lab richt zich op onderzoek en ontwikkeling van e-health toepassingen en technologieën die de fitheid van kankerpatiënten verbeteren. Zo wordt de kans op een sneller herstel groter. Better in Better Out is een van de Medical Delta Living Labs. Lees verder >
Dit living lab onderzoekt in hoeverre e-health toepassingen kunnen worden ingezet om ouderen deels thuis te laten revalideren in plaats van het volgen van een revalidatieprogramma in een zorginstelling. Geriartric Rehabilitation@home is een van de Medical Delta Living Labs. Lees verder >
Dit living lab zet in op het gebruiksvriendelijk maken van vernieuwende technologie ter ondersteuning bij het verbeteren van vitaliteit. Denk aan apps die gezonde voedingskeuzes en voldoende bewegen stimuleren. Zo wordt gezondheid verbeterd en de zorg ontlast. VIT for life is een van de Medical Delta Living Labs. Lees verder >
De MKB Digiwerkplaats brengt onderwijs en bedrijfsleven samen om mkb’ers in de regio Haaglanden te helpen bij digitaliseringsvragen. Lees verder >

Dit lab richt zich o.a. op remanufacturing, slimme productielogistiek, operator support en mens-machine interactie, flexibilisering van productie, en slimme toepassing van tagging om zoek- en doorlooptijden te verminderen. Vraagstukken komen van maakbedrijven uit de regio. Lees verder >

Het SportLab op de sportcampus Zuiderpark beschikt o.a. over uitgebreide sportanalyse-apparatuur en testfaciliteiten. Zo wordt gewerkt aan innovaties en onderzoek om mensen meer en beter te laten bewegen en sportprestaties te verbeteren. Lees verder >
Contactpersoon voor meer info: Watte Zijlstra: w.zijlstra@hhs.nl
Het Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMAlab) houdt zich bezig met mobiliteitsvraagstukken. In dit lab ontwikkelen onderzoekers tools en methoden voor het opzetten van experimenten binnen het mobiliteitsdomein. Lees verder >

 

Over werken in Labs

Wat zijn de minimum vereisten voor een goede experimenteer omgeving waarin verschillende stakeholders in co-creatie werken? En hoe kunnen creatieve professionals deze omgevingen en projecten erin optimaal faciliteren? Het lectoraat Innovation Networks heeft lessen van werken in een lab en handvatten om zelf met een living lab aan de slag te gaan samengevat in het boek ‘Innoveren met labs – hoe doe je dat?’

Mensen die in een lab werken of een idee hebben om een lab te starten kunnen terecht bij de Learning Community Haagse Labs. Elk lab zit in een andere fase van ontwikkeling. Om van elkaar te leren worden kennisdeelsessies en intervisiesessies georganiseerd.

Studenten zijn enthousiast over leren binnen een lab: “Je werkt samen met een team aan een project op een manier zoals je ook in het echte leven werkt aan een project”.

 

Leren en innoveren in Haagse Labs: studenten vertellen

Voor docenten is een lab een broedplaats waarin studenten, docenten, onderzoekers en het bedrijfsleven samenwerken. “Je bent meer coach dan docent en werkt aan problemen buiten de grenzen van je directe vakgebied”.

 

Leren en innoveren in Haagse Labs: docenten vertellen