Hernieuwbare energie, klimaatneutraliteit en circulair bouwen zijn essentieel als het gaat om welzijn en duurzaamheid. Steden spelen hierin een sleutelrol. De transitie naar slimme steden vraagt om een inclusieve aanpak en inzet van beschikbare en betaalbare digitaliseringsoplossingen. Het lectoraat Future Urban Systems houdt zich bezig met de implementatie daarvan.

Dr. Rizal Sebastian is sinds 1 mei 2022 lector Future Urban Systems aan De Haagse Hogeschool. Zijn lectoraat maakt deel uit van het kenniscentrum Mission Zero en valt onder de faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving.

Op 13 april 2023 houdt Rizal zijn intreerede tijdens een publiek symposium. Aan het begin van het symposium licht het College van Bestuur de ambitie voor praktijkgericht onderzoek aan De Haagse Hogeschool toe. Vervolgens introduceren een beleidsadviseur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en programmamanagers van gemeente Den Haag de innovatieagenda’s voor klimaatneutrale en slimme steden. Rizal en zijn kenniskring presenteren dan de missie en visie van het lectoraat Future Urban Systems. Zij laten zien welke impact hun werk heeft in het kennisdomein gebouwde omgeving, zowel op het onderwijs als de beroepspraktijk.

Naast het programma met de genoemde sprekers bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de kennismarkt-plaats in het atrium van De Haagse Hogeschool. Hier vindt tijdens het ontvangst, de koffiepauze en afsluitende borrel een creatieve dialoog plaats tussen beroepsprofessionals, onderzoekers, docenten en studenten.

We zien u graag op 13 april, bent u erbij? Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Programma

12:30 – 13:30

Ontvangst: koffie en kennismarktplaats in het Atrium

13:30 – 13:45

Opening door dagvoorzitter: dr. ir. ing. Sander Mertens (Lector Energy in Transition en Directeur Kenniscentrum Mission Zero)

13:45 – 15:00

Ambitie en innovatieagenda’s

Onderzoekend leren met impact: mr. drs. Hans Camps (lid College van Bestuur)

Transitiepaden duurzame steden: dr. Karel Mulder (emeritus lector Stedelijk Metabolisme)

Nederlandse en Haagse aanpak voor klimaatneutrale en slimme Steden: drs. Jacobine de Zwaan (Senior Adviseur Climate Neutral & Smart Cities – RVO), Martijn van Stam MSc (Coördinator Climate Neutral & Smart Cities – gemeente Den Haag), Tijn Kuyper MSc (Accountmanager Digital Innovation & Smart Cities, gemeente Den Haag)

15:00 – 15:30

Pauze en kennismarktplaats in het Atrium

15:30 – 16:45

Onderzoeksvisie en impact:

Intreerede dr. Rizal Sebastian (lector Future Urban Systems)

Rondetafelgesprek met de kenniskring Future Urban Systems en discussie met het publiek

16:45 – 17:00

Conclusie: drs. Nellie van de Griend (directeur faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving)

17:00 – 18:00

Borrel en kennismarktplaats in het Atrium