De handbike is een van de beste hulpmiddelen om efficiënt te bewegen en sporten voor rolstoelgebruikers. Een belangrijk aandachtspunt bij het trainen met de handbike is overbelasting. Rolstoelgebruikers zijn immers ook in het dagelijks leven afhankelijk van het bovenlichaam. Het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport doet onderzoek om handbikers hierbij te ondersteunen.

Rolstoelgebruikers hebben de minst actieve leefstijl in vergelijking met andere mensen met een beperking. Rolstoel rijden kost ook veel energie en belast de schouders. Handbiken is een betere vorm van voortbewegen als je kijkt naar energieverbruik en schouderbelasting.

Trainen voor Handbike Battle

Om rolstoelgebruikers een doel te geven om zelfstandig te gaan trainen in de handbike organiseert de stichting Handbike Battle jaarlijks een wedstrijd waarbij teams van oud-revalidanten een Oostenrijkse alp bedwingen. Deelnemers zijn onervaren en moeten hier serieus voor trainen met advies van een revalidatiecentrum. 

De begeleidingsteams van de handbikers hebben veel vragen over het optimaal trainen van deze doelgroep. Bijvoorbeeld over de balans tussen belasting en belastbaarheid en de optimale handbike-afstelling om overbelastingsklachten te voorkomen.

Maatwerk bij training en passing

Het project ‘Handbiken: Trainingsadvies en handbikeconfiguratie op maat’ wil voor beginnende handbikers een trainingsapp ontwikkelen in combinatie met een instelbare handbike. Met deze app kunnen de deelnemende revalidatiecentra, trainers van rolstoelgebruikers en handbikeleveranciers maatwerk leveren bij het geven van trainingsadvies en het goed passend maken van de handbike. 

Onderzoek 

Onderzoekers inventariseren vragen en kennis over training en handbikepassing bij revalidatiecentra, de (aangepaste) sport en handbikeleveranciers. Ook voeren zij literatuuronderzoek uit.

Met deze informatie:

  1. ontwikkelen zij een app om rolstoelactiviteiten in het dagelijks leven, trainingen en overbelastingsklachten te kunnen monitoren;
  2. maken zij een technische tekening van een handbike-testopstelling;
  3. doen zij een RAAK-PRO aanvraag voor een onderzoek waarin de app en de handbiketestopstelling ingezet worden om de optimale training en handbikeconfiguratie te onderzoeken.

Samenwerking

Dit KIEM-gesubsidieerde onderzoeksproject is een grootschalig samenwerkingsverband tussen verschillende binnenlandse en buitenlandse kennisinstellingen, MKB’s en 13 Nederlandse revalidatiecentra. Het is een vervolg op het Handbike Battle-onderzoeksproject.

Meer informatie

Meer informatie over het Handbike Battle-evenement: www.handbikebattle.nl

Projectgroep

Dr. Monique Berger (De Haagse Hogeschool, Basalt Revalidatie)
Dr. Sonja de Groot (Vrije Universiteit AmsterdamReade)
Dr. Ingrid Kouwijzer (De Haagse Hogeschool)
Dr. Rienk van der Slikke (De Haagse Hogeschool, TU Delft)
Dr. Linda Valent (Heliomare)