We zien een toenemende convergentie van technologie en landbouw. Het kenniscentrum Digital Operations and Finance van De Haagse Hogeschool speelt daar een rol in door praktijkgericht onderzoek te doen naar de inzet van robotica, automatisering, sensoren, datascience en artificial intelligence in de glastuinbouw. Deze inzet moet een positief effect hebben op de teelt en de verwerking van de glastuinbouwproducten. Het doel van dit onderzoek is de verduurzaming van de sector.  Het Agrotech-onderzoek richt zich op Zuid-Holland, de regio die ruim de helft van alle glastuinbouwbedrijven in Nederland herbergt.

 

Technologische ontwikkelingen stellen tuinders in staat steeds meer data te verzamelen over hun teelt en hun bedrijfsvoering. Op grond van die data kunnen zij gerichter beslissingen nemen over bijvoorbeeld de klimaatregeling in de kas, de toevoer van voeding en water, de belichting en de oogst. Deze ontwikkeling – de toenemende convergentie van technologie en landbouw – staat nog in de kinderschoenen. Maar de ontwikkelingen gaan snel. In de nabije toekomst zal deze convergentie de teelt van gewassen sterk gaan veranderen. Het kenniscentrum Digital Operations and Finance timmert mee aan deze weg in de vorm van praktijkgericht onderzoek.

Onderzoeksproject SCOUT

Hoe je met de inzet van digitale technologie de glastuinbouwsector verder kunt verduurzamen, onderzocht het kenniscentrum onder meer in het project SCOUT. Dat letterwoord staat voor: Sensoric data Catching Of highly Useful Terabytes. De partners die in dit project participeerden, ontwikkelden een integraal monitoringequipment- en methodologieconcept. Daarmee kon de tomatenteler in zijn kassen informatie verzamelen over het gewas en de omgeving. Door die informatie betrouwbaar te verzamelen en te analyseren, kan de teler zijn producten beter controleren.

Producten en proces

Binnen ons kenniscentrum ontwikkelde het lectoraat Smart Sensor Systems voor dit project onder andere:

 • een mobiel meetsysteem;
 • prototypes voor aanrakingsloze kopdiktemeters;
 • prototypes om de zogenoemde Leaf Area Index te meten.

Dit onderzoek voerde het lectoraat grotendeels uit met de inzet van studenten natuurkunde, mechatronica en elektrotechniek die zich hadden ingeschreven voor de minors Embedded Systems en Robotics and Vision Design. De studenten werkten mee aan het ontwerp van de meetinstrumenten, aan de implementatie daarvan en aan het testen van de instrumenten. Dat gebeurde zowel in het laboratorium als in de kas. De betrokken telers geven aan dat de nieuwe tools veel potentiële meerwaarde bieden.

Samenwerking

Binnen De Haagse Hogeschool werkte het lectoraat Smart Sensor Systems in dit SCOUT-project nauw samen met:

 • het lectoraat Fotonica;
 • het lectoraat New Finance;
 • de minor Embedded Systems;
 • de minor Robotics and Vision Design.

De onderzoekspartners buiten de hogeschool waren voor dit SCOUT-project de onderzoeksinstellingen:

 • HAS hogeschool Venlo en Den Bosch
 • Fontys Eindhoven
 • NHL Stenden Noord-Nederland
 • Inholland Rotterdam
 • Wageningen Universiteit en Research (WUR)

Verder werkten we samen met de brancheorganisaties:

 • Prominent
 • LTO Glaskracht

Ook participeerden veel partners uit het bedrijfsleven in het onderzoek:

 • Aris
 • DT Van Noord Tomaten
 • Innovation Handling
 • Berg Hortimotive
 • Fresh Valley
 • Kwekerij De Poort
 • Bioverbeek
 • Gubbels paprikateler
 • PRIVA
 • Blue Engineering
 • Holland Innovative
 • Twinburg
 • Delphy
 • Indigo Logistics
 • Vereijken Kwekerijen

Gewasgroei en klimaatparameters

Momenteel werkt ons kenniscentrum in een nieuw Agrotech-onderzoek aan de ontwikkeling en toepassing van robotsystemen, sensoren en data-analyse. Het doel is om daarmee betrouwbaar en automatisch gewasgroei- en klimaatparameters te meten en om die te vertalen naar concrete beslissingen voor de tuinder. Zo moet hij op grond van de data het ultieme oogstmoment in relatie tot de marktvraag kunnen berekenen. Met het ultieme oogstmoment in gedachten kan hij de teelt sturen.

Ketenontwikkeling

Als kenniscentrum ontwikkelen we een keten van tuinders om met hen te werken aan businessmodellen, oogstmonitoring en plantmetingen. Hiermee willen we de duurzaamheid en transparantie van de glastuinbouw versterken. Onze focus daarbij ligt op data intelligence in de tuinbouw.

Team

Het Agrotech-onderzoeksteam bestaat uit de volgende personen:

 • Rufus Fraanje

  Rufus Fraanje is projectleider van het Agrotech-project en hoofddocent bij de opleiding Mechatronica binnen de faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving (TIS). Hij is ook onderzoeker mechatronica bij het lectoraat Smart Sensor Systems. E-mail: P.R.Fraanje@hhs.nl.

 • Derek Land
  Derek Land is docent natuurkunde en onderzoeker in het lectoraat Smart Sensor Systems. E-mail: D.D.Land@hhs.nl.

 • John Bolte
  John Bolte is leading lector van het kenniscentrum Digital Operations & Finance. Hij is daarnaast als lector Smart Sensor Systems verbonden aan de faculteit TIS. 
  E-mail: J.F.B.Bolte@hhs.nl.

Werkveld

Hightech maakindustrie/agrofood

Thema’s

autonoom maken; transparantie - monitoren; digitaal samenwerken

Media

www.growcampus.nl/project-scout-hogescholen-werken-samen-aan-sensortechnologie-tomatenteelt/ 

www.agriholland.nl/agenda/agtekst.html?id=23456