Met een skatepark, speeltuin, fitplaats en sportvelden lijkt het Haagse stadspark Zuiderpark een heel beweegvriendelijk park. Maar ondanks de beweegvoorzieningen zoeken met name de kwetsbare doelgroepen het park niet op om te bewegen. Het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport onderzoekt hoe het Zuiderpark ingericht kan worden als inclusieve en stimulerende omgeving.  

Met de verschillende voorzieningen en het goed geasfalteerde wegennet leent het Haagse stadspark Zuiderpark zich bij uitstek als omgeving waar mensen worden uitgedaagd tot bewegen. Toch werkt het in de huidige vorm niet zo en maken te weinig Hagenaren gebruik van het park.

In het bijzonder geldt dit voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een fysieke beperking en mensen met een lagere sociale economische status. Het project ‘Beweegvriendelijk Zuiderpark’ is erop gericht om het stadspark Zuiderpark beter in te richten als inclusieve en stimulerende omgeving, waarin kwetsbare groepen veilig kunnen bewegen, sporten en elkaar ontmoeten.

Projectplan Beweegvriendelijk Zuiderpark

  • Hoe kunnen wij de Sportcampus Zuiderpark en het stadspark Zuiderpark beter ontsluiten als omgeving waarin kwetsbare groepen (on)georganiseerd kunnen bewegen en sporten, elkaar ontmoeten, laagdrempelig kennismaken met activiteiten en hier goed over te worden geïnformeerd?

Als input voor het projectplan gebruiken we:

  • Voorbeelden van good practice;
  • Resultaten vanuit focusgroepen met buurtbewoners, cliënten/professionals van instellingen en organisaties in de buurt, huidige bezoekers van het Zuiderpark en studenten/docenten van sportopleidingen;
  • Inbreng vanuit een draagvlaksessie met gemeentefunctionarissen, omliggende instellingen en organisaties voor zorg, welzijn en onderwijs en sleutelfiguren uit de buurt.

Samen werken aan Beweegvriendelijk Zuiderpark

Het lectoraat is samen met andere lectoraten binnen het kenniscentrum Health Innovation en de Gemeente Den HaagBasalt Revalidatie, K-J Projects en Kenniscentrum Sport & Bewegen verantwoordelijk voor het opleveren van een gezamenlijk, goed onderbouwd, realistisch en haalbaar projectplan Beweegvriendelijk Zuiderpark. In het project zijn ook studenten van De Haagse betrokken.

Duur

Dit project loopt tot januari 2022.

Contact

Projectleider: Monique Berger (lector) m.a.m.berger@hhs.nl
Projectcoördinator: Helmien Rambaldo (onderzoeker) h.w.rambaldo@hhs.nl of Melle van Dilgt (onderzoeker) m.vandilgt@hhs.nl