Aanpak = Samenwerken

CCS aanpak = samenwerken

Het Centre of Expertise staat open voor nieuwe samenwerking en zoekt actief naar vragen en opdrachten die aansluiten bij het huidig cyber security (gerelateerd) onderwijs en onderzoek.

Uiteindelijk dienen alle activiteiten van het Centre of Expertise een bijdrage te leveren zodat de kennis in het onderwijs en de onderzoekslijnen kan worden verankerd.
Door de nauwe samenwerking met bedrijven en andere kennisinstellingen sluiten alle activiteiten aan op maatschappelijke en commerciële uitdagingen.

Onze partners

Partners