Onderwijs en onderzoek

Onderzoek

Naast de waarde van de kennis en expertise die we met praktijkgerichte onderzoek opbouwen, is onderzoek een belangrijk middel om de kwaliteit van het onderwijs te borgen. Het onderzoek binnen het Centre of Expertise wordt gecoördineerd door onze lector Dr. Marcel Spruit. Hij leidt onder andere de succesvolle onderzoekslijn ‘Cyber security en water’ waarbij de focus op ‘procesautomatisering en de awareness van cyberrisico’s’ ligt.

Onderwijs

Het hoofddoel van De Haagse Hogeschool is het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het Centre of Expertise stimuleert dat door:

  • Met studenten grootschalig onderzoek bij MKB ondernemingen te doen, met cybersecurity als onderdeel van het onderzoeksblok in het curriculum.
  • vragen van partners in te brengen, waardoor onze studenten op terreinen worden opgeleid waar echt vraag naar bestaat
  • samenhang te creëren tussen curricula van aanpalende opleidingen: in het bijzonder die binnen het domein van IT- en BRV maar ook daarbuiten
  • Nieuwe opleidingen tot stand te brengen.
  • Bij- en nascholing aan te bieden aan professionals die in hun werk te maken hebben met cyber security.

Zoekt u advies over de wetten en regelgeving/compliance & auditing van Informatiebeveiliging? De Haagse Hogeschool (opleiding Information Security Management) kan u daarbij gratis helpen: bekijk ons aanbod praktijkopdrachten Compliance & Auditing.