Centre of Expertise Cyber Security

Het in 2015 opgerichte Centre of Expertise Cyber Security (CoECS) van De Haagse Hogeschool richt zich op het verhogen van cybersecurity van organisaties die niet of onvoldoende zijn toegerust op cyberdreigingen. Het beschikt over een sterk (inter)nationaal netwerk en voert met lectoren, onderzoekers, kenniskringleden en studenten hoogwaardig onderzoek uit op meerdere cybersecuritythema’s. Ook is het betrokken bij de ontwikkeling van diverse opleidingsprogramma’s en masters binnen en buiten De Haagse Hogeschool. 

Onderwijs

Het hoofddoel van De Haagse Hogeschool is het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het Centre of Expertise stimuleert dat door:

  • vragen van partners centraal te stellen bij de ontwikkeling van nieuw onderwijs, waardoor onze studenten opgeleid worden op terreinen waar echt vraag naar is
  • met studenten onderzoek te doen in opdracht van overheden en bedrijven
  • samenhang te creëren tussen curricula van opleidingen waar cyber security een belangrijke component is of zou moeten zijn: in de eerste instantie vooral in het domein van IT- en BRV maar ook daarbuiten
  • nieuwe opleidingen en opleidingsvormen tot stand te brengen
  • bij- en nascholing aan te bieden aan professionals die in hun werk te maken hebben met cyber security

Onderwijs HHs

Onderwijs in consortia

Aanpak = Samenwerken

Door de nauwe samenwerking met bedrijven en andere kennisinstellingen sluiten alle activiteiten aan op maatschappelijke en commerciële uitdagingen. Het Centre of Expertise staat dus open voor nieuwe samenwerking en zoekt actief naar vragen en opdrachten die aansluiten bij het huidig cyber security (gerelateerd) onderwijs en onderzoek.
Uiteindelijk dienen alle activiteiten van het Centre of Expertise duurzaam verankerd te worden in het onderwijs. Omdat goed personeel ook voor ons lastig te vinden is, zoeken wij naar partners die actief een bijdrage aan ons onderwijs willen en kunnen geven.

Nieuws & Agenda

Het team

Sleep opzij

Contact