Centre of Expertise Cyber Security

Het opbouwen en borgen van ontwikkelde kennis, inzicht en deskundigheid op het gebied van Cyber Security ten behoeve van innovatie in het onderwijs: dat is de missie van het Centre of Expertise Cyber Security van de Haagse Hogeschool. Dat doen we samen met bedrijven en andere kennisinstellingen om zo state-of-the-art onderzoek en onderwijs te bewerkstelligen.

Onderwijs

Het hoofddoel van De Haagse Hogeschool is het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het Centre of Expertise stimuleert dat door:

  • vragen van partners centraal te stellen bij de ontwikkeling van nieuw onderwijs, waardoor onze studenten opgeleid worden op terreinen waar echt vraag naar is
  • met studenten onderzoek te doen in opdracht van overheden en bedrijven
  • samenhang te creëren tussen curricula van opleidingen waar cyber security een belangrijke component is of zou moeten zijn: in de eerste instantie vooral in het domein van IT- en BRV maar ook daarbuiten
  • nieuwe opleidingen en opleidingsvormen tot stand te brengen
  • bij- en nascholing aan te bieden aan professionals die in hun werk te maken hebben met cyber security

Onderwijs HHs

Onderwijs in consortia

Aanpak = Samenwerken

Door de nauwe samenwerking met bedrijven en andere kennisinstellingen sluiten alle activiteiten aan op maatschappelijke en commerciële uitdagingen. Het Centre of Expertise staat dus open voor nieuwe samenwerking en zoekt actief naar vragen en opdrachten die aansluiten bij het huidig cyber security (gerelateerd) onderwijs en onderzoek.
Uiteindelijk dienen alle activiteiten van het Centre of Expertise duurzaam verankerd te worden in het onderwijs. Omdat goed personeel ook voor ons lastig te vinden is, zoeken wij naar partners die actief een bijdrage aan ons onderwijs willen en kunnen geven.

Nieuws & Agenda

Agenda

Datum


EvenementLocatie
2 februari 2017
Cyber Security Long CaféHoofdvestiging - OV K43
14 oktober 2016
Cybersecurity Matchmaking Event 2016Zuiderstrandtheater 

Nieuws en terugblik

Datum
25 januari 2017

Centre of Expertise Cyber Security op de Computers
Privacy and Data Protection Conferentie

Contact

 

Stéfan Ellenbroek

Manager Centre of Expertise
Cyber Security

s.p.h.ellenbroek@hhs.nl
070 - 445 7173

LinkedIn LinkedIn profiel

Dr. Marcel Spruit

Lector Cyber Security & Safety

m.e.m.spruit@hhs.nl

LinkedIn LinkedIn profiel

Thomas Quillinan

Lector Networks & Systems
Cyber Security


LinkedIn LinkedIn profiel

Leo van Koppen

Onderzoeker en
hogeschooldocent, MSIT

l.c.b.vankoppen@hhs.nl

Chantal Thielen

Management assistente

c.m.j.m.thielen@hhs.nl
06 - 868 08952

LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij