Met alle (technologische) ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden bieden, kan de inrichting van ziekenhuiskamers in de toekomst beter en efficiënter worden. Zo kan een patiënt sneller herstellen als in de ziekenhuiskamer mogelijkheden voor bewegen zijn. En het automatiseren van metingen kan zorgpersoneel ontlasten. De lectoraten Oncologische Zorg en Technologie voor Gezondheidszorg doen samen met HMC Antoniushove onderzoek naar welke vernieuwingen thuishoren in de Ziekenhuiskamer van de Toekomst.

De Ziekenhuiskamer van de Toekomst bestaat uit een ‘university lab’ op De Haagse Hogeschool en een ‘living lab’ in het HMC Antoniushove. In deze labs bedenken, ontwikkelen, testen en evalueren onderzoekers en studenten (technologische) innovaties voor de Ziekenhuiskamer van de Toekomst.

Patiënt staat centraal

De vernieuwingen richten zich op 4 thema’s rondom de patiënt:

  1. Patiëntveiligheid: integratie van ‘early warning systems’  voor monitoring van patiënten. Deze systemen waarschuwen vroegtijdig als de toestand van de patiënt verandert.
  2. Patiëntmobilisatie: beweegstimulering van patiënten  in de ziekenhuiskamer zodat zij zelf al kunnen werken aan herstel.
  3. Patiëntbeleving: creëren van een prettige omgeving  voor herstel.
  4. Ontlasting zorgpersoneel: verminderen van het administratieve werk van verpleegkundigen door automatisering van metingen en de registratie hiervan. Zo hebben zij meer tijd voor de patiënt.

Onderzoek 

Studenten van onder andere de opleiding HBO-V bevragen zorgprofessionals, patiënten en familie naar hun wensen en behoeftes. Hun antwoorden geven ontwerpers en onderzoekers richting bij het bedenken van vernieuwingen.

In het ‘university lab’ testen de onderzoekers en studenten prototypes van innovaties die bewegen van patiënten in het bed of de ziekenhuiskamer stimuleren.

‘Slim’ ziekenhuisbed

Hillrom, leverancier van zorgproducten, biedt een ‘slim’ ziekenhuisbed aan dat een aantal metingen (gewicht en beweging) kan uitvoeren. In de Ziekenhuiskamer van de Toekomst kijken onderzoekers hoe dit slimme bed kan bijdragen aan het verbeteren van het verpleegkundig proces. 

De sensortechnologie die in het bed verwerkt zit, biedt ook nieuwe mogelijkheden. In het ‘university lab’ onderzoeken studenten hoe de technologie in dit bed patiënten kan stimuleren om meer te bewegen.

Meer informatie

Duur

Dit is een doorlopend project.

Team