Dit project beoogt kennis te ontwikkelen en te verspreiden over de digitalisering van geld, de afname van het gebruik van contant geld en de kansen van een nieuwe vorm van (programmeerbaar) publiek geld (digitaal contant geld, digitale centrale bankgeld).

De inrichting van een publiek digitaal geldsysteem kan de stabiliteit van het geldstelsel vergroten, risico en rendement op één lijn brengen en transparantie vergroten. Middels programmeerbaar geld zouden data van fysieke stromen en financiële stromen eenvoudig(er) aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit kan helpen een volhoudbare economie te realiseren. Het uitwerken van verschillende scenario’s en implementatie strategieën helpt politici en beleidmakers in het maken van keuzes.

Projectleider

Jeroen Haans, docentonderzoeker bij het lectoraat New Finance, docent bij de faculteit Business, Finance & Marketing, opleiding Finance & Control, J.A.G.Haans@hhs.nl

Beoogde duur van het project

Het project is op 1 januari 2020 en zal naar verwachting lopen tot en met december 2022.

Partners

Tweede Kamerleden, Europarlementariërs, beleidsmedewerkers in TK en EP, centrale bankiers (DNB en ECB), ministerie van Financiën, Stichting Ons Geld, Stichting Full Reserve en Sustainable Finance Lab. Het betreft vooral kennisontwikkeling en beleidsadviezen.

In de media