De Nederlandse tuinbouw wil internationaal een succesvolle rol spelen bij de innovatie en verduurzaming van de sector. Daarom werken publieke en private partijen samen in zogenaamde learning communities. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool en het lectoraat HRM en Persoonlijk Ondernemerschap van hogeschool Inholland onderzocht hoe learning communities een duurzame bijdrage kunnen leveren aan de ambities van de Nederlandse tuinbouw.

Publieke en private partijen bundelen steeds vaker hun krachten in samenwerkingsverbanden als learning communities. Interactie en kennisdelen tussen verschillende partijen leidt vaak tot innovatieve oplossingen. In de praktijk blijkt echter dat learning communities het lastig vinden om de samenwerking door te ontwikkelen. Learning communities ‘branden op’ ondanks dat er sprake is van een zeer relevante innovatie uitdaging. Daarnaast lukt het niet altijd de bedachte oplossingen in de praktijk te benutten. De onderzoekers van het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling (penvoerder) en het lectoraat HRM en Persoonlijk Ondernemerschap van hogeschool Inholland zijn met deze praktijkvragen aan de slag gegaan en ontwikkelden in co-creatie met gedreven professionals uit de groene sector de tool Seeds of innovation.

Succesfactoren met tips

Seeds of Innovation is een digitale tool voor deelnemers van learning communities. De tool beschrijft 12 succesfactoren (met tips) over het verduurzamen van de samenwerking en het meer gebruik maken van de opbrengsten. De 12 succesfactoren zijn het resultaat van een vooronderzoek naar vijf learning communities in de sector. De tips helpen om succesfactoren die nog aandacht nodig hebben, te bespreken. Naast de digitale tool is er ook een poster met alle succesfactoren voor gebruik tijdens een fysieke bijeenkomst.

 Deze tool maakt wat we impliciet doen expliciet én bespreekbaar 

Deelnemer validatiesessie en partner in een learning community

Belang onderwijs

Learning communities zijn hot, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar duurzaamheid van de samenwerking en van de opbrengsten. In het onderwijs wil men op deze wijze samenwerken met het werkveld, daarom is meer kennis over op hoe samenwerking in en opbrengsten van learning communities verduurzaamd kunnen worden van belang. 

Projectresultaten

Samenwerking

Dit project is een van de 2 projecten in de Greenport die het Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling samen met het lectoraat HRM en Persoonlijk Ondernemerschap van hogeschool Inholland heeft uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en in samenwerking met het Innovatiepact Greenport West-Holland.

Lees meer over Greenport project 2: Beroepen in transitie