De Nederlandse tuinbouw heeft een prominente positie. Om die positie te behouden en te verstevigen is investeren in human capital én innovatie nodig. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool doet samen met lectoraat HRM en Persoonlijk Ondernemerschap onderzoek om ondernemers en HRM-professionals in de Greenport West-Holland te ondersteunen bij het ontwikkelen van actuele, realistische en inspirerende beroepsbeelden.

Een groensector in verandering betekent ook dat beroepen en functies die de sector generaties lang hebben gekenmerkt een andere inhoud krijgen. In het project ‘Beroepsbeelden in transitie’ ontwikkelt het lectoraat die nieuwe beroepsbeelden. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor het verbeteren van de werving, loopbaanbeleid en strategische personeelsplanning. Opleidingen bij De Haagse Hogeschool kunnen de vernieuwde beroepsbeelden toepassen bij de werving van studenten en voor de aanpassing van bestaande curricula.

Aanpak

De vragen die centraal stonden in dit project waren:

  1. Hoe kunnen actuele, realistische en inspirerende beroepsbeelden eruit zien?
  2. Hoe kunnen deze bijdragen aan het verbeteren van het imago van de Greenport én doorontwikkeling van HRM?

Samen met bedrijven uit de sector hebben onderzoekers van De Haagse Hogeschool en Inholland (penvoerder) 11 high impact-functies bepaald en nader onderzocht door het afnemen van interviews. De onderzoekers keken onder andere naar beroepshandelingen en -taken, passie en beroepstrots én toekomstige ontwikkelingen (o.a. in technologie en duurzaamheid). Op basis van deze functies zijn beroepsbeelden geconstrueerd. Deze zijn, volgens een kwalitatieve ontwerpgerichte benadering, zowel visueel als in een narratief uitgewerkt. De onderzoekers kijken holistisch naar een beroep en functie en benadrukken andere zaken dan men klassiek doet in HRM: ze kijken verder dan de taken en competenties en passie en drive spelen een belangrijke rol. Tot slot zijn alle beelden gevalideerd bij de deelnemende bedrijven én in het werkveld van HRM en is de relatie met het onderwijs gelegd.

Ik was aangenaam verrast toen ik de resultaten zag, we kunnen veel meer doen met onze eigen mensen

HR-manager van een van de deelnemende organisaties

Projectresultaten

Presentatie: Werken in het Groen: (te) onbekend, (te) onbemind

Samenwerking

Dit project is een van de 2 projecten in de Greenport die het Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling samen met het lectoraat HRM en Persoonlijk Ondernemerschap van hogeschool Inholland heeft uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en in samenwerking met het Innovatiepact Greenport West-Holland.

Lees meer over Greenport project 1: Beroepen in transitie