Het lectorenplatform Sport en Bewegen verbindt lectoren zodat zij kennis kunnen delen en kunnen samenwerken. Dit leidt tot het efficiënt en effectief ontwikkelen en benutten van kennis. Bovendien verhoogt de samenwerking de kwaliteit en de toepasbaarheid van het sportonderzoek. De lectoren van alle sporthogescholen in Nederland vormen de kern van het platform. Samen willen zij de maatschappelijke impact van sport- en beweegonderzoek vergroten.

In de eerste fase van het lectorenplatform Sport en Bewegen zijn er mooie stappen gezet. Het platform was een pilotproject voor de platformregeling van regieorgaan SIA. Onderlinge verbinding en elkaar beter leren kennen, stonden centraal. 

Ambities 

In de tweede fase willen de lectoren meer maatschappelijke impact genereren. Zij zetten daarom in op 3 kerndoelen: positioneren om te programmeren en te valoriseren. De komende 2 jaar willen zij de volgende ambities realiseren:

  1. Versterken van de positie van het sport- en beweegonderzoek in het hbo (positioneren);
  2. Versterken van de inhoudelijke samenwerking en een gemeenschappelijke onderzoeksaanvraag voorbereiden (programmeren);
  3. De kennisdeling en implementatie van onderzoeksresultaten (valoriseren).

Duurzame samenwerking

Door gezamenlijk een onderzoeksprogramma samen te stellen, zorgen de lectoren dat hun samenwerking een duurzaam karakter heeft. Daarnaast is het platform een structureel samenwerkingsverband aangegaan met Topteam Sport en het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Ook dit verstevigt het voornemen om het platform ook op lange termijn voort te zetten. 

Aansluiting

Het lectorenplatform Sport en Bewegen sluit sterk aan bij 2 van de 10 thema’s die  geformuleerd zijn in de strategische onderzoeksagenda hbo. Deze zijn:

1) Gezondheid: zorg en vitaliteit, 
2) Onderwijs en talentontwikkeling.

Daarnaast wordt binnen het platform rekening gehouden met de Nederlandse Kennisagenda Sport en Bewegen (2016) en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) route Sport en Bewegen.

Deelnemers platform Sport en Bewegen

Betrokken lectoraten vanuit De Haagse Hogeschool zijn:

Externe deelnemers van het platform zijn:

Meer informatie