Advies op maat voor handbikers

De handbike is een van de beste hulpmiddelen om efficiënt te bewegen en sporten voor rolstoelgebruikers. Een belangrijk aandachtspunt bij het trainen met de handbike is overbelasting. Rolstoelgebruikers zijn immers ook in het dagelijks leven afhankelijk van het bovenlichaam. Het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport doet onderzoek om handbikers hierbij te ondersteunen.

Rolstoelgebruikers hebben de minst actieve leefstijl in vergelijking met andere populaties met een beperking. Handbiken is qua energieverbruik en schouderbelasting een gunstigere vorm van voortbewegen dan rolstoel rijden. Om rolstoelgebruikers een doel te geven om zelfstandig te gaan trainen in de handbike organiseert de stichting Handbike Battle jaarlijks een wedstrijd waarbij teams van oud-revalidanten een Oostenrijkse alp bedwingen. Deelnemers zijn onervaren en moeten hier serieus voor trainen met advies van een revalidatiecentrum. De begeleidingsteams van de handbikers hebben veel vragen over het optimaal trainen van deze doelgroep onder andere over de balans tussen belasting en belastbaarheid en de optimale handbike-afstelling om overbelastingsklachten te voorkomen.

Onderzoek
Het project ‘Handbiken: Trainingsadvies en handbikeconfiguratie op maat’ wil voor beginnende handbikers een traingingsapp ontwikkelen in combinatie met een instelbare handbike. Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door een KIEM-subsidie en is een vervolg op het HandbikeBattle onderzoeksproject.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om de participerende revalidatiecentra, trainers van rolstoelgebruikers, en handbikeleveranciers in staat te stellen om maatwerk te leveren bij het geven van trainingsadvies en het goed passend maken van de handbike. In dit project worden vragen en kennis over training en handbikepassing geïnventariseerd bij revalidatiecentra, de (aangepaste) sport, handbikeleveranciers en door literatuuronderzoek.

Met deze informatie zal:

  1. een app worden ontwikkeld om rolstoelactiviteiten in het dagelijks leven, trainingen en overbelastingsklachten te kunnen monitoren;
  2. een technische tekening van een handbike-testopstelling worden gemaakt;
  3. een RAAK-PRO aanvraag worden gedaan waarin met de app en de handbiketestopstelling, de optimale training en handbikeconfiguratie worden onderzocht.

Het project is een grootschalig samenwerkingsverband tussen verschillende binnenlandse en buitenlandse kennisinstellingen, MKB’s en 13 Nederlandse revalidatiecentra.

Projectgroep
Dr. Monique Berger (De Haagse Hogeschool, Basalt)
Dr. Sonja de Groot (Vrije Universiteit Amsterdam, Reade)
Dr. Ingrid Kouwijzer (De Haagse Hogeschool)
Dr. Rienk van der Slikke (De Haagse Hogeschool, TU Delft)
Dr. Linda Valent (Heliomare)

Meer informatie
Meer informatie HandbikeBattle evenement: www.handbikebattle.nl