Beweegvriendelijk Zuiderpark

Het Haagse stadspark Zuiderpark leent zich bij uitstek als omgeving waar mensen kunnen worden uitgedaagd tot bewegen, maar is in de huidige vorm niet voor dit doel ingericht. Ondanks diverse beweegvoorzieningen (skatepark/speeltuin/fitplaats/sportvelden) en een goed geasfalteerd wegennet maken te weinig Hagenaren hier gebruik van.

In het bijzonder geldt dit voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een fysieke beperking en mensen met een lagere sociale economische status. Het project ‘Beweegvriendelijk Zuiderpark’ is erop gericht om het stadspark Zuiderpark beter in te richten als inclusieve en stimulerende omgeving, waarin kwetsbare groepen veilig kunnen bewegen, sporten en elkaar ontmoeten.

Doelstellingen

De doelstelling van het project is om het projectplan Beweegvriendelijk Zuiderpark op te leveren wat antwoord geeft op de vraag:

  • Hoe kunnen wij de Sportcampus Zuiderpark en het stadspark Zuiderpark beter ontsluiten als omgeving waarin kwetsbare groepen (on)georganiseerd kunnen bewegen en sporten, elkaar ontmoeten, laagdrempelig kennismaken met activiteiten en hier goed over te worden geïnformeerd?

Het projectplan zal tot stand komen door informatie van:

  • ·voorbeelden van good practice;
  • resultaten van focusgroepen met buurtbewoners, cliënten/professionals van instellingen en organisaties in de buurt, huidige bezoekers van het Zuiderpark en studenten/docenten van sportopleidingen;
  • draagvlaksessie met gemeentefunctionarissen, omliggende instellingen en organisaties voor zorg, welzijn en onderwijs en sleutelfiguren uit de buurt.

Organisatie

Het lectoraat is samen met andere lectoraten binnen het kenniscentrum Health Innovation en de Gemeente Den Haag, Basalt, K-J projects en Kenniscentrum Sport & Bewegen verantwoordelijk voor het opleveren van een gezamenlijk, goed onderbouwd, realistisch en haalbaar projectplan Beweegvriendelijk Zuiderpark. Gedurende het project zijn studenten van De Haagse betrokken.

Looptijd

Het project is begin januari 2021 gestart en heeft een looptijd van een jaar.

Meer informatie

Projectleider: Monique Berger (lector) m.a.m.berger@hhs.nl
Projectcoördinator: Helmien Rambaldo (onderzoeker) h.w.rambaldo@hhs.nl of Melle van Dilgt (onderzoeker) m.vandilgt@hhs.nl