Bikkels Educatie: negen educatieve clips over jonge mantelzorgers

Wassen, strijken, uit bed halen, opvrolijken en zorgen dat het eten op tafel staat...Niet meteen het eerste waar je aan denkt als kind. Bikkels duikt in hun leven vol verantwoordelijkheden die ze met doorzettingsvermogen, humor en liefde dragen.
Wassen, strijken, uit bed halen, opvrolijken en zorgen dat het eten op tafel staat... Elke dag weer. Niet meteen het eerste waar je aan denkt als kind. Maar liefst een kwart van alle kinderen in Nederland groeit op in een gezin met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is, of psychiatrische problemen heeft. Voor VPRO Jeugd produceerde IDTV Docs Bikkels, een serie documentaires over deze kinderen tussen de 8 en 13 jaar die opgroeien met ziekte en zorg. In het programma staat hun leven vol verantwoordelijkheden die ze met doorzettingsvermogen, humor en liefde dragen centraal. Bikkels won zelfs een Rockie Award (onderdeel van het Canadese Banff World Media Festival) in de categorie 'Children’s Non-Fiction'. 

De aandacht gaat in dit soort gezinnen veelal uit naar het familielid, waardoor de jonge mantelzorger onzichtbaar blijft. Deze jonge mantelzorgers leiden een leven vol verantwoordelijkheden waar andere kinderen van hun leeftijd niet of nauwelijks mee te maken krijgen. Op basis van fragmenten uit deze serie lichten drs. Els Jonker (arts maatschappij en gezondheid), dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer (opvoedingsfilosoof, lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool en wetenschapper aan Tilburg University) en drs. Lucia Tielen (sociaal pedagoog) in acht educatieve clips de thematiek rondom jonge mantelzorgers toe. Deze zogeheten Bikkels Educatie is speciaal gemaakt voor professionals en andere betrokkenen rondom een gezin met ziekte en zorg.

Interview met Deirdre Beneken genaamd Kolmer

Naast de acht educatieve clips die zijn gemaakt, heeft IDTV Docs dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer, lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool, geinterviewd. Dit heeft geleid tot een programma waarin de lector uitgebreid vertelt over gezinnen waarvan een gezinslid ernstig ziek is en waar jonge mantelzorgers zorgverantwoordelijkheid dragen. De lector gaat in op onderwepen als emotionele veiligheid en parentificatie. De gezinsleden vertellen openhartig over hun situatie en de fragmenten zijn afkomstig van de bekroonde serie Bikkels (npo 3).


Het programma is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over contextueel werken met jonge mantelzorgers en hun naasten. Professionals, beleidsmakers en studenten worden uitgedaagd zich te verdiepen in het leven van deze gezinnen.