Businesscase voor Living Lab Smart Grid (Groene Mient)

Het doel van het onderzoek is komen tot een levensvatbare businesscase, gericht op de technische en economische haalbaarheid van klein schaal peer-to-peer stroom en warmte energie levering via de analyse van een pilot case van Living Lab Groene Mient.