Buurtsportcoach voor mensen met een beperking

In 2016-2017 heeft het Mulier Instituut in samenwerking met een consortium van zeven lectoraten verbonden aan de opleidingen Sportkunde onderzoek gedaan naar de impact van de regeling Brede impuls combinatiefuncties op gemeentelijk niveau en naar de impact van de lokale inzet van buurtsportcoaches.