Kenniscentrum Health Innovation

De maatschappelijke effecten van de inzet van de buurtsportcoach in Den Haag

De gemeente Den Haag is opdrachtgever van een kwalitatief onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de inzet van de buurtsportcoach in Den Haag. De gemeente wil graag weten wat de werkzaamheden van buurtsportcoaches maatschappelijk gezien opleveren. Om deze vraag te beantwoorden voert het lectoraat Impact of Sport een onderzoek uit, waarbij de buurtsportcoach zelf maar ook deelnemers en stakeholders bevraagd worden.

Organisatie

Het lectoraat voert dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente Den Haag.

Onderzoek en beoogde resultaten 

Hoofdvraag:  
Welke maatschappelijke effecten zijn (deels of geheel) toe te schrijven aan de inzet van buurtsportcoaches in de gemeente Den Haag in de perceptie van stakeholders?

Deelvragen: 

  1. Welke maatschappelijke effecten schrijft de literatuur en eerder onderzoek naar effectiviteit van buurtsportcoaches toe aan sportief-maatschappelijke interventies?  
  2. Tot welke maatschappelijke effecten leidt de inzet van buurtsportcoaches in de Haagse context volgens diverse stakeholders?  
  3. Wat zijn de kritische succes- en faalfactoren voor het bereiken van maatschappelijke effecten door de buurtsportcoach volgens diverse stakeholders? 

 

Het onderzoek dient te resulteren in een onderzoeksrapport waarmee de gemeente inzicht krijgt in de maatschappelijke effecten van de inzet van de buurtsportcoach. Dit inzicht kan helpen bij het doen van beleidsaanpassingen.

Looptijd 

Dit onderzoek loopt van september tot en met december 2020.

Meer informatie 

Projectleider: Liset Schrijvers (onderzoeker) l.b.j.schrijvers@hhs.nl