Kenniscentrum Health Innovation

De maatschappelijke effecten van de inzet van de buurtsportcoach in Den Haag

De gemeente Den Haag zet Buurtsportcoaches in om bewoners in beweging te krijgen. Voldoende bewegen heeft een positief effect op zowel de fysieke als de mentale gezondheid. De Buurtsportcoach heeft goed overzicht van het beweegaanbod in de wijk en probeert bewoners hierbij te laten aansluiten. De gemeente wilde weten wat de werkzaamheden van Buurtsportcoaches maatschappelijk gezien opleveren. Het lectoraat Impact of Sport voerde op verzoek van de gemeente een onderzoek uit om deze vraag te beantwoorden.

Maatschappelijke effecten waarop de Buurtsportcoaches een positieve invloed zouden kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld gezondere leefstijl en verbinding tussen buurtbewoners. Deze effecten werken vervolgens door in grotere thema’s zoals gezondheidszorg en economie.

Onderzoek naar Buurtsportcoaches 

Het onderzoek startte met een literatuuronderzoek om te kijken wat er in eerdere onderzoeken over dit onderwerp geschreven is.

Daarna hebben de onderzoekers Buurtsportcoaches, deelnemers en andere betrokkenen gevraagd naar de maatschappelijke effecten die zij zien door het inzetten van Buurtsportcoaches. Ook gaven deze mensen aan wat zij dachten dat de kritische succes- en faalfactoren waren om maatschappelijke effecten te bereiken.

Het onderzoek leverde voor de gemeente Den Haag inzicht op in de maatschappelijke effecten van de inzet van de Buurtsportcoach. Dit helpt bij het maken van aanpassingen in het beleid.

Duur

Dit onderzoek liep tot december 2020.

Meer informatie 

Uitgebreide informatie over de Buurtsportcoaches staat op de website http://buurtsportcoachdenhaag.nl/ 

Contact

Liset Schrijvers (onderzoeker)
l.b.j.schrijvers@hhs.nl