Kenniscentrum Health Innovation

Energietransitie in Zoetermeer

Energie is erg belangrijk voor de maatschappij. Tegelijkertijd zien we dat de energiebronnen steeds schaarser worden. Dat we ons bewust moeten zijn van een toenemende uitputting van onze energiebronnen. Ook de betaalbaarheid van de energiediensten wordt daarmee een steeds groter probleem.

Het is nodig om onze energie-infrastructuur richting 21ste eeuw te veranderen. Daartoe worden op grote schaal meer duurzame energiebronnen geïntroduceerd. Worden wereldwijd verschillende initiatieven uitgevoerd die het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas moeten reduceren. 

Experiment: een gasvrije buurt

De gemeente Zoetermeer (ZH) wil aan deze energietransitie bijdragen door de consumptie van aardgas voor verwarming te verminderen en door meer duurzame energiebronnen te gaan gebruiken. Dit vereist dan wel substantiële aanpassingen. Niet alleen aan het energiesysteem. Ook aan de panden waarin deze transitie moet worden doorgevoerd. En zeker niet onbelangrijk: eindgebruikers moeten bereid zijn hun energiegedrag te veranderen. 

Voordat de gemeente veel gaat investeren in deze transitie, wil zij vooraf al kunnen zien hoe effectief die transitie zal zijn. Wil zij een evaluatie ex ante. Daarvoor is een laboratoriumexperiment in het leven geroepen: ‘The Policy Lab Experiment for Natural Gas-free Neighborhoods’. Daarin werkt de gemeente Zoetermeer samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), TNO, ons lectoraat Data Science en andere stakeholders. 

Ons onderzoek

Hoe bereidwillig zijn de bewoners om over te gaan op een andere vorm van energie? Welke factoren zijn daarin bepalend? Ons onderzoeksteam doet in dit project 4 dingen:
 • We identificeren de beschikbare databronnen van die bepalende factoren.
 • We ontwikkelen in concept een oplossing voor de opslag en verwerking van deze data.
 • We bekijken de statistische relatie tussen de verschillende factoren zoals het aantal huisuitzettingen, criminaliteit, overlast in de wijk en het gevoel van verbondenheid van de bewoners met andere bewoners en met de buurt.
 • We zijn betrokken bij de formulering van een sociale bereidheidsscore.

Ons onderzoeksteam

 • prof. dr. Lampros Stergioulas
 • dr. Raymond Hoogendoorn
 • dr. Hani Al-Ers
 • stagiaires
  • Max Herder
  • Patrick Sierat
  • Ismail Tiryaki