Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Greenport 1: Groensector in verandering: Greenport West-Holland

Hoe maak je als tuinbouwsector de transitie naar duurzaamheid? In hoeverre kun je daarbij gebruikmaken van de voortschrijdende technologie? En als het werk in de sector verandert, wat betekent dit dan voor de beroepsbeelden en voor de human capital agenda in de groensector? Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling wil in twee projecten antwoorden vinden op die vragen, om zo ondernemers in Greenport West-Holland – de achtertuin van De Haagse Hogeschool – te ondersteunen.

Verduurzamen door learning communities

Gedreven professionals met een groene passie zoeken naar manieren om innovatief te komen tot een verduurzaming van de sector. In het project ‘Duurzame learning communities’ onderzoekt het lectoraat hoe learning communities aan die ontwikkeling kunnen bijdragen. Na een breed literatuuronderzoek legden zij het oor te luisteren bij groene professionals. Op basis van die input selecteerden zij vijf bestaande learning communities. Door hen in hun functioneren te volgen, willen de onderzoekers een tool ontwikkelen die de learning communities zal versterken.

Naar een andere human capital agenda

Een groensector in verandering betekent ook dat de human capital agenda van de sector moet worden aangepast. Beroepen en functies die de sector generaties lang hebben gekenmerkt, zullen een andere inhoud krijgen. In het project ‘Beroepsbeelden in transitie’ ontwikkelt het lectoraat de nieuwe beroepsbeelden. Professionals die bezig zijn met de human capital agenda kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruiken voor werving, loopbaanbeleid en strategische personeelsplanning. Opleidingen zoals De Haagse Hogeschool kunnen de vernieuwde beroepsbeelden gebruiken voor werving van studenten en voor de aanpassing van bestaande curricula.

Contactpersoon

Rachelle van Harn