H/Doet: students in action

H/Doet is een project dat het sociaal en kritisch democratisch burgerschap stimuleert van studenten, voor studenten en door studenten.
H/Doet is een project dat het sociaal en kritisch democratisch burgerschap stimuleert van studenten, voor studenten en door studenten. Dit betekent concreet dat het project bijdraagt aan het stimuleren en ondersteunen van studenten in het doen van vrijwilligerswerk voor de eigen lokale gemeenschap, de pluriforme Haagse samenleving, of een internationale organisatie in binnen- of buitenland. H/Doet is een initiatief van het lectoraat Burgerschap & Diversiteit, het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld en de Faculteit voor Sociaal Werk en Educatie.

Wat doen wij?

H/Doet organiseert activiteiten en voert onderzoek uit. We verbinden wereldburgerschap en participatie als (onderzoeks)activiteit nadrukkelijk aan het onderwijs en de buitenwereld. Dat doen we door onderzoek- en onderwijsgerelateerde activiteiten te initiëren of ontwikkelen en aan te bieden in samenwerking met studenten.  H/Doet organiseert activiteiten binnen de hogeschool met het doel studenten te informeren over de mogelijkheden die vrijwilligerswerk biedt. Je kunt daarvoor je eigen activiteiten ontwerpen en uitvoeren. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een debat of een symposium te organiseren als je daarvoor goede ideeën hebt. Voor het ontwerpen en uitvoeren van activiteiten ontvang je begeleiding. Je kunt daarmee vrije studiepunten verdienen als je opleiding daarvoor de mogelijkheid biedt. Je kunt hiermee ook je CV aanvullen met waardevolle werkervaring. Het is ook mogelijk hiervoor een certificaat te ontvangen. Dat kan ook als je meewerkt aan onderzoek of onderzoek uitvoert. H/Doet voert in samenwerking met het lectoraat Diversiteit en Burgerschap onderzoek uit naar de volgende vragen:

 • Wat beweegt jongeren/ studenten om zich in te zetten voor mensen buiten hun directe kring van persoonlijke relaties?
 • Onder welke voorwaarden is het binnen de pluriforme gemeenschap van de hogeschool, de stad, het dorp en de bredere samenleving mogelijk voor mensen om elkaar te kunnen en willen begrijpen, samen te leven en te werken?

Voor wie?

H/Doet biedt alle studenten van De Haagse Hogeschool de gelegenheid om buiten de eigen opleiding betrokkenheid bij anderen / de samenleving om te zetten in daden: door het doen van vrijwilligerswerk, het organiseren van activiteiten over vrijwilligerswerk of het aandragen van thema’s voor debat. Als je al vrijwilligerswerk doet ben je welkom bij het project. Je bent ook welkom als je van plan bent om vrijwilligerswerk te gaan doen en op zoek bent naar inspirerende werkzaamheden. Of als je bij wilt dragen aan onderzoek naar sociaal en kritisch democratisch burgerschap.

Met wie werken wij samen?

Studenten van alle opleidingen zijn welkom bij het project. Daarvoor onderhouden wij contact met een groot aantal opleidingen binnen de hogeschool.
Wij werken samen met Den Haag Doet. Dit is een online platform waar organisaties in de gemeente Den Haag hun vraag naar vrijwilligers plaatsen in de vorm van een vacature. Op het platform staan meer dan 1000 vacatures online op diverse werkterreinen. Den Haag Doet heeft in De Haagse Hogeschool een vrijwilligerspunt waar studenten je kunnen informeren over vrijwilligerswerk en je de weg kunnen wijzen naar interessante plekken. Het punt is iedere dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 13.00 te bezoeken in het Atrium van de hogeschool. Je kunt natuurlijk ook kijken op www.denhaagdoet.nl.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

H/Doet is er voor je als je al vrijwilligerswerk doet en je je er verder in wilt ontwikkelen. Maar ook als je van plan bent om vrijwilligerswerk te doen en op zoek bent naar (inspirerende) werkzaamheden. En via het project kan je jouw onderzoek vaardigheden ontwikkelen en verdiepen. Je kunt bij het project terecht voor:

 • Het vrijwilligerspunt Den Haag Doet: helpt je verder als je vrijwilligerswerk zoekt
 • Deelname aan en de organisatie van symposia en debatten over thema’s van de participatiesamenleving en burgerschap/ vrijwilligerswerk
 • Meedoen aan en/of uitvoeren van onderzoek van het lectoraat* Burgerschap & Diversiteit
 • Ruimte voor jouw eigen initiatieven om je betrokkenheid bij je omgeving en de samenleving te (door)denken en doen.

Wat levert deelname aan het project je op?

 • Iets doen en daarmee iets betekenen voor een ander, of een ander blij maken met vrijwilligerswerk: daarvan word je zelf ook blij. Het is gewoon leuk om te doen!
 • Je vergroot je netwerk en het is een plus op je CV
 • Je kunt werkervaring opdoen op plekken die minder voor de hand liggen
 • Je kunt je ambities realiseren en je talenten ontdekken of inzetten
 • Je kunt je vaardigheden vergroten op het gebied van debatteren of het organiseren van dialoog
 • Je kunt oefenen met onderzoek en je onderzoekvaardigheden vergroten
 • Je kunt je vaardigheden op het gebied van communiceren en diversiteit vergroten.  Dit doe je door:
  • Samen te werken buiten de grenzen van je eigen discipline en beroep
  • Het doorbreken van grenzen van afkomst , taal en cultuur
  • Het samenbrengen van mensen door organisatie van activiteiten of het doen van vrijwilligerswerk.

Wat kan jij voor het project betekenen?

H/Doet ontwikkelt zich door inzet en initiatieven van jou en je medestudenten. Door samen DOEN en/ of samen ONDERZOEKEN draag je bij een het realiseren van de doelen van het project: het stimuleren van het sociaal en kritisch-democratisch burgerschap.

 • Je kunt meedoen aan onderzoek van het lectoraat als je al vrijwilligerswerk uitvoert
 • Je kunt onderzoeksopdrachten van het lectoraat uitvoeren
 • Je kunt ambassadeur voor het project worden. Hiermee ontwikkel je mee aan de opbouw en voortgang van het project
 • Je kunt je melden als vrijwilliger bij Den Haag Doet

Publicaties en nieuws

Voor meer informatie over het project en voor vragen kun je contact opnemen met:
Mevrouw A.M.B. (Margot) Sol, projectleider van- en onderzoeker H/Doet: students in action. E-mail: a.m.b.sol@hhs.nl