HP Launch

Komende decennia zal in de energiemarkt naast centrale energieprovisie de decentrale energieprovisie een steeds grotere rol spelen. Voor netwerkbeheerders ligt een grote uitdaging deze decentrale opwekking te kunnen blijven faciliteren. Decentrale energieuitwisseling en opslag zou hierin een oplossing kunnen bieden. Echter, decentrale energieuitwisseling staat nu nog in de kinderschoenen.