Kennis- en praktijkcentrum voor Energietransitie (KPE)

Het KPE wil bijdragen aan de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, waar veel veranderingen plaatsvinden op het gebied van energietransitie. Om deze kloof te dichten wordt kennis gedeeld en zo wordt de ‘Next professional’ opgeleid. Het KPE richt zich voornamelijk op de studenten, docenten in de reguliere opleidingen van het ROC Mondriaan die een opleiding volgen binnen de bouw- en installatiesector.