Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Minoren

De Kunst van Inclusiviteit - Het lectoraat heeft een minor ontwikkeld voor de faculteit Social Work, dat zich richt op het betrekken van gemeenschappen. Studenten leren hoe ze respectvol toegang krijgen tot en leren van gemeenschappen. Studenten gaan in gesprek over hoe ze zelf inclusie ervaren en hoe ze zich inclusiviteit voorstellen.

Seksualiteit en Diversiteit - Het lectoraat draagt bij aan de nieuwe minor Seksualiteit en diversiteit door de Love Me For Me-verhalen aan te bieden als een van de projecten in de minor. Studenten zullen de verhalen gebruiken om met medestudenten en docenten een verkennende gids over genderdiversiteit te ontwikkelen.