Motorisch leren bij Developmental Coordination Disorder

Wie terugdenkt aan de gymlessen op school, krijgt ongetwijfeld ook het beeld van die ene leerling die minder goed was in gym dan de rest. Die leerling die al struikelde over zijn eigen voeten of keer op keer tegen de bok aan knalde in plaats van er sierlijk overheen te springen. In elke klas zitten kinderen die minder makkelijk leren bewegen. Soms ligt daar een ontwikkelingsstoornis aan ten grondslag, namelijk Developmental Coordination Disorder (DCD). Er blijkt over deze kinderen nog weinig specifieke kennis te zijn bij gymdocenten. 

Ongeveer 5% van de kinderen en jongeren in Nederland heeft DCD. Kinderen met DCD hebben problemen bij het uitvoeren en leren van motorische vaardigheden. Hierdoor nemen zij minder deel aan sport en spel wat kan leiden tot sociale isolatie en gezondheidsproblemen gelieerd aan een inactieve leefstijl.

Onderzoek

In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre het vergroten van variatie in het oefenen ook bij kinderen met DCD het motorisch leren bevordert. De resultaten van het onderzoek helpen leraren lichamelijke opvoeding en Motor Remedial Teaching motorische-leer-interventies af te stemmen op de behoeften van deze kinderen. Voor de kinderen is het een opstap naar meer participatie en een leven lang bewegen.

Samenwerking

Samenwerkingspartners zijn de Vrije Universiteit Amsterdam en Basalt.

Contact

Jora Wolfgram

J.Wolfgram@hhs.nl

06-686801877