Onderzoeksproject leden Europees parlement

In mei 2019 zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement. Het is voor burgers bij deze verkiezingen vaak lastig om een beargumenteerde stem uit te brengen. Er is relatief weinig nieuws over Europese politiek en als er nieuws is over de Europese Unie (EU) gaat het vooral over topontmoetingen tussen Europese regeringsleiders.

In mei 2019 zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement. Het is voor burgers bij deze verkiezingen vaak lastig om een beargumenteerde stem uit te brengen. Er is relatief weinig nieuws over Europese politiek en als er nieuws is over de Europese Unie (EU) gaat het vooral over topontmoetingen tussen Europese regeringsleiders. Er is weinig aandacht in de media voor het werk van het Europees Parlement en daarmee wordt burgers maar beperkt zicht geboden op wat Europarlementariërs nu precies doen. Toch wordt van kiezers verwacht dat zij bij de Europese verkiezingen beargumenteerd hun stem kunnen uitbrengen. De vraag is op basis van welke informatie burgers dit kunnen doen. Er bestaan grofweg twee relevante vormen van informatie. Ten eerste doen aspirant-Europarlementariërs en hun partijen uitspraken over hun plannen voor de komende periode. De meeste media-aandacht bij de Europese verkiezingen heeft betrekking op deze beloften. Er bestaat echter ook een tweede vorm van informatie die voor burgers relevant zou kunnen zijn: over de prestaties van de huidige Europarlementariërs tijdens de afgelopen periode. Wat hebben zij de afgelopen jaren voor de burger gedaan?

Deze publieke verantwoording van het werk van Nederlandse Europarlementariërs wordt in dit onderzoek onderzocht. Het beoogt burgers aan het denken te zetten over Europese politiek en wil daarmee bijdragen aan een beargumenteerde stem bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019.

De onderzoeksresultaten verschijnen in boekvorm in de eerste week van mei 2019.