Project Truck Platooning

Brandstofbesparingen worden steeds belangrijker in onze maatschappij. Vrachtwagens verbruikten 28% van alle brandstoffen in 2018 en zijn hiermee de categorie met het grootste gezamenlijke verbruik. Brandstofbesparingen kunnen op vele manieren worden behaald, maar het grootste verlies op de snelweg zit in de luchtweerstand. Een methode om de  luchtweerstand te verlagen is truck platooning: het vlak achter elkaar aanrijden van vrachtauto’s met behulp van adaptive cruise control. Studies laten zien dat het leidende voertuig daarmee 10% brandstof kan besparen, en het middelste voertuig zelfs tot 17%. Studenten van Mechatronica ontwikkelden een truck platooning concept om te onderzoeken wat het gedrag van de volgauto is onder verschillende condities.