RAAK-MKB: Gelijkspanning breng(t) je verder

Huidige elektriciteitsnetten zijn gebaseerd op wisselspanning. Hernieuwbare energie (e.g. zonnepanelen, wind) levert gelijkspanning. De meeste huishoudelijke apparatuur (TV, radio, opladers, TL-buis, LED lampen etc..) is ook gebaseerd op gelijkspanning.
Huidige elektriciteitsnetten zijn gebaseerd op wisselspanning. Hernieuwbare energie (e.g. zonnepanelen, wind) levert gelijkspanning. De meeste huishoudelijke apparatuur (TV, radio, opladers, TL-buis, LED lampen etc..) is ook gebaseerd op gelijkspanning. Maar omdat het net door historische ontwikkeling een wisselspanningsnet is wordt hernieuwbare energie eerst omgezet van gelijk- naar wisselspanning om later in huishoudelijke apparatuur nog eens van wissel- naar gelijkspanning omgezet te worden d.m.v converters. Dit betekent systematisch meer dan 15% energieverliezen. De hoofdonderzoeksvraag in dit project is of het realistisch is om een AC-huisinstallatie te vervangen door een DC-huisinstallatie. In 2012 was al onderzoek verricht naar  hoe een brandstofcel zo optimaal mogelijk als voedingsbron in een huis te gebruiken. Ook was een proefopstelling gemaakt voor een kleine windturbine, die als voeding voor een microgrid dient, bv voor een woonhuis. In 2013 is het onderzoek gecontinueerd via het RAAK-MKB project ‘Gelijkspanning breng(t) je verder’, die gezamenlijk is geacquireerd door de opleiding Elektrotechniek en het lectoraat EGO.

In 2013 is een begin gemaakt aan het opzetten van een DC lab om componenten (microgrid) te kunnen testen. Daarnaast zijn veel deelonderzoeken uitgevoerd door studenten en is het gelukt om de KU Leuven bij het project te betrekken. Naast de 14 bedrijven die al bij het project betrokken waren, hebben 3 nieuwe bedrijven zich in 2013 aangesloten.

Partners in dit project zijn: Studio Schrofer, Spark Design & Innovation, Laurens Simonse Groep, Innosys Delft, DWA Installaties, Riwik, Inventeers Research & Development B.V., Ymif, Gavita, Leerwerkbedrijf Oeps, SGN b.v, Joulz (Green Tec), Siemens Nederland n.v, Syntens, M2Desk, Caspoc, Accenda

Meer informatie over het project is te vinden op deze website.