RAAK-PRO Installaties 2020: Diagnose- en behandelsystemen voor installaties en kennistransfer in de branche

In dit project wordt samen met vooraanstaande installatiebedrijven en kennisinstellingen gewerkt aan toekomstige energiemanagement systemen voor gebouwen en installaties. Doelstelling is het optimaal laten functioneren van gebouwinstallaties teneinde energiebesparing- en CO2 doeleinden te bereiken.
Het eerste deel van dit project bestaat uit het definiëren en ontwikkelen van geschikte automatiseringstools, opdat alles wat geautomatiseerd kan worden in de werking en controle van installaties geautomatiseerd wordt. Hiertoe wordt een diagnosesysteem ontwikkeld dat niet alleen aangeeft waar er fouten optreden in de installaties en wat deze fouten zijn maar ook op welke onderdelen de installatie niet optimaal werkt. Daarnaast wordt een automatisch “herstelsysteem” ontwikkeld, waarbij de foutieve of niet optimale werking gerepareerd wordt. Bij regeltechnische instellingsproblemen zullen nieuw te ontwikkelen adaptieve regelstrategieën worden ingezet. Het tweede deel van dit project loopt parallel en richt zich op hoe geschikte en efficiënte kennistransfertools voor de installatiesector eruit moeten zien. In dit project wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de kennis die vergaard is in het KnoholEM project. Een deel van het promotietraject van A. Taal is ook in Installaties 2020 ingebed.

Partners in dit project zijn: Uneto-VNi, opleidingsbedrijf Installatiewerk, TVVL, OTIB, ISSO, Ontwikkelcentrum, Wolter&Dros, Priva, Hogeschool Rotterdam, TU Delft, Kropman Installatietechniek, TU/e, DWA. 

Meer informatie over het project is te vinden op deze website.