Samenvatting onderzoeksproject Healthy by Design

Onder leiding van het Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool ontwikkelen, implementeren en evalueren partners uit het onderwijs (ROC Mondriaan), het onderzoek (TU Delft) en de praktijk (Frens Pries Research en Design, GGD Haaglanden en Sportief Advies) een leefstijlinterventie voor mbo-ers.
Dit is van belang omdat voor mbo-studenten weinig effectieve interventies beschikbaar zijn die een gezonde leefstijl bevorderen. In de eerste fase van het project zijn de belevingswereld, wensen en behoeften van mbo-ers met behulp van contextmapping in kaart gebracht. Vervolgens is de interventie in co-creatie met mbo-studenten en andere stakeholders ontwikkeld. Zij bedachten de Healthy by Design leefstijlinterventie die bestaat uit twee onderdelen: een stageprogramma en een (sociale) mediacampagne.

De interventie is in het schooljaar 2017-2018 gestart op de locatie Brasserskade van het ROC Mondriaan in de regio Haaglanden. In het schooljaar 2018-2019 is daar de locatie Aspasialaan bijgekomen. Het interventieprogramma wordt uitgevoerd voor-en-door mbo-studenten, onder supervisie van een coördinator. In het schooljaar 2018-2019 organiseerden tien MBO-studenten Lifestyle, Sport en Bewegen (de fitcoaches) wekelijkse gezondheidsbevorderende activiteiten voor de verschillende opleidingen op de twee locaties. Ook organiseerden zij fitdagen voor de hele locatie. Daarnaast gaven de fitcoaches persoonlijk advies en individuele ondersteuning aan medestudenten die willen werken aan een gezonde leefstijl. De fitcoaches waren ook de verspreiders van de (sociale) mediacampagne.

Ten behoeve van de effectevaluatie is met een voor- en nameting in kaart gebracht wat het voedings- en beweeggedrag van mbo-studenten op het ROC Mondriaan was. Daarnaast hebben sinds de start van het project verschillende metingen voor de procesevaluatie plaatsgevonden door het afnemen van interviews met de fitcoaches en coördinatoren, het monitoren van het bereik van de interventie en het meten van de tevredenheid met de activiteiten bij studenten.

Betrokkenen vanuit het lectoraat

Lector: Sanne de Vries
Projectleider en onderzoeker: Gitte Kloek 
Onderzoeker: Madelief Bertens

Lees meer