Samenwerking onderzoek binnen Europa: COST ACTION Projecten

Het Lectoraat Urban Ageing neemt deel aan een drietal COST Action-projecten. COST (European Cooperation in Science and Technology) is een Europees netwerk om transnationale samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen binnen het gehele Europese continent. Het is één van de manieren om gestalte te geven aan de Europese ambities van het lectoraat. 

Het eerste project is COST Action CA17107 “European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles” over zogeheten smart textiles. Deze deelname sluit aan bij het kenniscentrum Health Innovation.

Het tweede project is COST Action CA17117 “Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research”. In deze actie wordt nader ingegaan op evidence-based research. Door deelname hoopt het lectoraat aandacht te vragen voor methodologie van praktijkgericht onderzoek. In deze actie wordt samengewerkt met lector Mantelzorg dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer.

Het derde project is COST Action CA16226 “Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly”. In deze actie wordt nader ingegaan op woonomgevingen voor ouderen in de breedste zin.

Meer informatie

COST provides networking opportunities for researchers and innovators in order to strengthen Europe’s capacity to address scientific, technological and societal challenges.

There are three strategic priorities: Promoting and spreading excellence, fostering interdisciplinary research for breakthrough science and empowering and retaining young researchers and innovators. COST implements its mission by funding bottom-up, excellence-driven, open and inclusive networks for peaceful purposes in all areas of science and technology.

What are COST Actions?