Smart Huis

Het gebruik van hernieuwbare energie zoals windenergie en energie van zonnepanelen is zeer belangrijk voor een beter milieu. De energieproductie van windenergie en zonnepanelen kan vaak schommelen, afhankelijk van het weer en tijd, soms is de productie heel hoog en soms heel laag. Dus een Smart Energy Controller is nodig om de energiedistributie efficiënt te maken.