SPRONG Vitale Delta

De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland zetten zich tussen 2018-2026 met een SIA SPRONG subsidie in voor de vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. Dit doet het consortium door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam. 

De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland zetten zich tussen 2018-2026 met een SIA SPRONG subsidie in voor de vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. Dit doet het consortium door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam. In dit project bundelen 19 lectoraten, waaronder het Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving hun krachten op de thema’s : Ondersteund Vitaal (zorgtechnologie), Fysiek Vitaal (bewegen in de wijk), Sociaal Vitaal (integrale wijkaanpak) en Zelf Vitaal (zelfmanagement(ondersteuning) en vitale professionals). Meer informatie: https://www.vitaledelta.nl/