Kenniscentrum Health Innovation

Start (V)aardig

Start (V)aardig is een onderzoek waarbij de focus ligt op de beweegvaardigheid van kleuters en hoe deze zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden bevorderd door de buurtsportcoach. Wie op jonge leeftijd goed leert bewegen en daar plezier in heeft, ontwikkelt vaak een actieve leefstijl. Het onderzoekt wordt gefinancierd door Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en wordt uitgevoerd door een consortium van tien organisaties uit de sport- en beweegsector onder leiding van De Haagse Hogeschool. Het onderzoeksproject loopt gedurende vier jaar (2019-2023).

Het doel van het onderzoek is om beweegprofessionals, zoals buurtsportcoaches, te helpen de beweegvaardigheid en het beweegplezier van kleuters te vergroten. Tijdens het onderzoek wordt in kaart gebracht welke factoren van invloed zijn op de beweegvaardigheid van kleuters. Daarbij wordt een profiel opgesteld van minder beweegvaardige kinderen. De nieuwe kennis wordt vertaald naar een toolbox met praktische handvatten voor beweegprofessionals. Ook komt er een vertaling naar het onderwijs van gerelateerde MBO- en HBO-opleidingen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit de volgende partners: De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Fontys Sporthogeschool, Hogeschool Windesheim, Vrije Universiteit Amsterdam, TU Eindhoven, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten, Almere Kenniscentrum Talent en SALTO-scholen. Er wordt samengewerkt met nog eens 11 organisaties op het het gebied van onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs.

Achtergrondinformatie: Met het Nationale Sportakkoord hebben buurtsportcoaches en sportprofessionals een grotere verantwoordelijkheid gekregen om de beweegvaardigheid van kinderen te verbeteren. Dit is hard nodig, gezien de toename van bewegingsarmoede en slechtere motoriek onder grote groepen kinderen. Buurtsportcoaches werken op dit moment als uitvoerder van sport- en beweegaanbod, maar ook  als regisseur of verbinder tussen de sport- en beweegaanbieders op school, in de wijk, bij de sportvereniging en bij de kinderopvang. Buurtsportcoaches hebben aangegeven meer expertise te willen hebben op het gebied van 4-6 jarige kinderen. Vraagstukken die naar aanleiding daarvan ontstaan bij buurtsportcoaches vormen het uitgangspunt voor het doel van het onderzoek Start(V)aardig; een toolkit met bouwstenen en tools voor de buurtsportcoach ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters’.

Meer informatie