Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Student Branch

De Student Branch (SB) is de afdeling binnen het lectoraat Inclusive Education van de Hogeschool Den Haag dat zich specifiek richt op studenten. Door en voor studenten bedachte en georganiseerde initiatieven krijgen binnen de SB ruimte. De projecten kunnen variëren van het doen van onderzoek tot aan projecten die andere studenten kunnen ondersteunen bij hun studie. De SB richt zich specifiek op vier gebieden namelijk: 1) promotie van een inclusieve leeromgeving; 2) student ondersteunende activiteiten; 3) empowerment van studenten; en 4)  onderzoek.
Meer informatie: www.inclusiveeducationhhs.com

Wat kan de Student Branch voor je betekenen? 

De Student Branch is opgezet om een platform te creëren voor studenten, om zich te kunnen uiten, een gemeenschap te vormen en elkaar te ondersteunen. De Student Branch is er voor alle studenten van De Haagse. Als je als student geïnteresseerd bent in het opzetten van een project voor studenten, betrokken wilt zijn bij onderzoek of een probleem hebt en niet weet met wie je dit kunt bespreken, dan kunnen wij je ondersteunen. Wij geloven dat het helpen van elkaar studenten de moed kan geven om hun tijd op de hogeschool actief te vormgeven. 

Er is ook een fonds beschikbaar dat gericht is op het ondersteunen van projecten voor studenten als. 

The LINK

De Student Branch heeft een fysiek meeting point; The LINK. The LINK is een plek waar studenten, medewerkers en onderzoekers samenkomen. Lees meer over The LINK.

De Student Branch’s focus

De Student Branch (is de afdeling binnen het kenniscentrum Global and Inclusive Learning dat zich specifiek richt op studenten. De Student Branch wordt gerund door junior onderzoekers en studentmedewerkers die samenwerken om een inclusieve campus te creëren waar de student centraal staat. De Student Branch nodigt studenten uit om deel te nemen aan initiatieven voor en door studenten, variërend van onderzoek en empowerment activiteiten tot het ondersteunen van medestudenten. De Student Branch heeft de volgende hoofdthema's:
  • promotie van een inclusieve leeromgeving
  •  studentondersteunende activiteiten
  • empowerment van studenten
  • studentgeleid onderzoek
  • studentenwelzijn

Ideeën

Als je  ideeën hebt voor evenementen of activiteiten, horen we ze graag! Neem gerust contact met ons op via studentbranch@hhs.nl.

Volg ons

Volg onze social media accounts (Instagram en LinkedIn) om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en projecten.

Inspiratie achter de Student Branch

De Student Branch was opgericht door voormalig lector Inclusive Education Aminata Cairo. Aminata Cairo is ervan overtuigd dat inclusiviteit niet kan worden bereikt zonder de actieve deelname van de mensen waar het in het hoger onderwijs allemaal om draait: de studenten zelf. Door studenten een platform te geven, kunnen medewerkers en studenten samenwerken aan een inclusieve leeromgeving.