Systeemkunde en simulatiemodellen

In voorgaande jaren was dit project bedoeld om modellen te ontwikkelen voor de simulatie van installaties en om zo de CLIMASIM omgeving waarvan de basis door A. Taal een aantal jaren geleden is gelegd uit te breiden. De modellen worden ontwikkeld voor en met studenten

In voorgaande jaren was dit project bedoeld om modellen te ontwikkelen voor de simulatie van installaties en om zo de CLIMASIM omgeving waarvan de basis door A. Taal een aantal jaren geleden is gelegd uit te breiden. De modellen worden ontwikkeld voor en met studenten. Omdat deze activiteit genoeg geborgd wordt in de Cagim, KnoholEM en Installaties 2020 projecten is gekozen om dit project om te buigen naar onderzoek naar de aansluiting van verschillende types model bij verschillende opleidingen. Een deel van de activiteiten gaat om expertise en begeleiding te bieden bij verschillende modelleervaken (J. de Groot). Het andere onderdeel is het gebruiken van systeemkunde om de informatie te organiseren en om te simuleren. In 2012 heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden door te onderzoeken hoe kennis op het gebied van installaties en energiestromen in gebouwen modulair aangeboden kan worden. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een academie-brede workshop tijdens de onderzoeksdagen. In 2013 is door J.P. Vos onderzoek gedaan naar differentiale en integrale modellen. De eerste vorm is gebruikelijk in de wetenschap en techniek om het gedrag van dynamische systemen te beschrijven. Echter, de differentiaalvorm kent een aantal inconsistenties die het begrip ervan door studenten ernstig belemmeren. Op basis van empirische data heeft J.P. Vos, laten zien dat een integraal model dezelfde uitkomsten geeft als een differentieel model. Daarnaast is het integrale model consistent met betrekking tot de empirische werkelijkheid. Op basis van deze onderzoeksresultaten is een intern rapport geschreven (“Een massa-veer-demper systeem, maar dan anders”) om collega’s, zowel in het lectoraat als elders in de academie, te informeren over de integrale benadering van complexe systemen.
De integrale benadering moet zijn weg vinden naar het onderwijs. Dit vindt plaats op twee manieren:

  1. door het verzorgen van onderwijs binnen TBK en het verzorgen van gastcolleges bij andere studierichtingen en
  2. door collega’s die zich met het modelleren en regelen van processen de meerwaarde te laten zien van de integrale benadering.