Greenport 2: Talentontwikkeling in de Greenport

De Nederlandse tuinbouwsector heeft een prominente positie. Om deze positie te behouden en te verstevigen, is human capital nodig én moeten publieke en private partijen samenwerken om tot innovatieve oplossingen te komen. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool start daarom op deze twee thema’s, in samenwerking met lectoraat HRM van Inholland, twee onderzoeken in de Greenport West-Holland die bijdragen aan de ontwikkeling van de tuinbouwsector in Zuid-Holland. Beide projecten worden gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en lopen tot oktober 2020.

Verduurzamen van innovaties uit learning communities

In het eerste project in de Greenport West-Holland staan samenwerkingen tussen publieke en private partijen centraal. Dergelijke samenwerkingen – bijvoorbeeld aangeduid als fieldlabs, learning communities (lc’s) – worden gezien als een belangrijke aanpak om tot innovatiedoorbraken te komen in de sector. De vraag is hoe deze learning communities functioneren als het gaat om verduurzaming van de innovatieve oplossingen die samen worden bedacht. Welke ‘skills’ en organisatieontwikkeling is nodig om te oogsten uit learning communities? In dit project worden lopende fieldlabs/lc’s onderzocht door leden van het samenwerkingsverband te vragen naar voorbeelden van kansrijke aanpakken voor verduurzaming en opschaling van de fieldlabs/lc’s zelf en van de opbrengsten in hun eigen organisatie en in de sector als geheel. Er wordt een tool ontworpen die inzicht geeft in de skills- en organisatieontwikkeling om innovatieve oplossingen te oogsten en borgen.

Beroepsbeelden in transitie

Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van human capital voor de Greenport West-Holland vergt actuele, realistische en inspirerende beroepsbeelden. In het tweede project wordt daarom onderzoek gedaan naar deze beroepsbeelden, met als doel actuele beroepsbeelden te ontwikkelen. Hiertoe wordt een Human Capital Innovatie team gevormd. De deelnemers van dit team gaan samen met de onderzoekers aan de slag met het in beeld brengen van de veranderingen in het werk in de sector, door in te zoomen op een aantal kenmerkende functies/beroepen. Deze actuele beroepsbeelden worden in een breder HRM kader geplaatst, en de relatie met het onderwijs wordt onderzocht. Dit draagt bij aan het verbeteren van het HRM-beleid door de bedrijven en aan de werving, studiekeuze en ontwikkeling van leeromgevingen door de opleidingen.

Contact

Voor meer informatie over de projecten in de Greenport kan contact opgenomen worden met dr. Ellen Sjoer, Lector Duurzame Talentontwikkeling, De Haagse Hogeschool (e.sjoer@hhs.nl/06-49690191) of Rachelle van Harn (r.c.vanharn@hhs.nl/06-48072136).