Kenniscentrum Digital Operations & Finance

Wettelijk kader voor wearables op het werk

Wearables kunnen werkgevers en werknemers helpen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verkleinen en het welzijn op de werkvloer te stimuleren. Om dit te bereiken, gebruiken de apparaten algoritmen om persoonlijke data te analyseren. Maar hoe zit het dan met privacy? En de bescherming van deze gegevens?

 

Het promotie-onderzoek ‘Wearables in European Workplaces: A Saviour of Workers’ Health, Safety and Wellbeing or a Peril for the Rights to Data Protection and Privacy?’ (Wearables op Europese werkplekken: een redder van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers of een gevaar voor de rechten op gegevensbescherming en privacy?) maakt het mogelijk om een wettelijk kader op te stellen.

Dit kader zorgt ervoor dat wearables op de werkvloer kunnen worden ingezet op een manier die aansluit bij de Europese privacy- en gegevensbeschermingsbeginselen.

Beoogde duur van het project

Januari 2022 – december 2026 

Financiering

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Onderzoeker

Stefania Marassi, S.Marassi@hhs.nl