De werkdruk in de thuiszorg is hoog en technologische innovaties, zoals een robotstofzuiger, kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan o.a. het verminderen van die werkdruk en de hoeveelheid inzet van thuishulpen. Er is nog niet genoeg onderzoek gedaan naar de inzet van robotstofzuigers om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Daarom is in april 2022 een grootschalige pilot gestart in de gemeenten Amsterdam en Den Haag, in samenwerking met zorgpartijen Axxicom Thuishulp, Cordaan Thuisdiensten (beide onderdeel van Incluzio) en Tzorg, om het effect te meten van een robotstofzuiger binnen het domein Hulp bij het Huishouden (HbH). Tijdens deze pilot worden een jaar lang 100 robotstofzuigers ingezet bij cliënten in de gemeenten Amsterdam en Den Haag.

Om een goed beeld te kunnen vormen van de toepasbaarheid van robotstofzuigers binnen het HbH-domein worden er verschillende zaken onderzocht. Wat moet er aangepast worden aan beleid en werkwijze om de robotstofzuiger optimaal te laten bijdragen aan cliëntgerichter, efficiënter en effectiever werken? Zo wordt er gekeken naar effectiviteit (‘wat is de toegevoegde waarde in de praktijk’) en bekostiging (‘is een duurzame businesscase mogelijk?’).

Eerste bevindingen uit proefpilot zijn positief

Een kleinschalige pilot in Amsterdam, in samenwerking met de GGD, leverde positieve resultaten op. De inzet van robotstofzuigers zorgde voor tijdswinst, verlichting van de werkzaamheden van thuishulpen en meer zelfredzaamheid bij cliënten. De huidige pilot is grootschaliger opgezet en bedoeld om de eerdere conclusies te bevestigen en aanvullende vragen te beantwoorden.

Onderzoek

Het onderzoek duurt een jaar en het is de bedoeling dat de robotstofzuigers minimaal 9 maanden worden gebruikt bij HbH-cliënten thuis. Op die manier kan de toepasbaarheid en toegevoegde waarde van de robotstofzuigers goed worden onderzocht. Bij cliënten in de gemeenten Amsterdam en Den Haag worden in totaal 100 robots ingezet (verspreid over 2 steden en twee organisaties betekent dat 25 robots per stad per organisatie).

De robots zullen ook tijdens de zomer van 2022 ingezet worden om hiermee de toepasbaarheid in perioden van minder hulp, bijvoorbeeld als gevolg van vakantie, te onderzoeken.

Samenwerking

In deze pilot werken samen:

Duur

De pilot is gestart in februari 2022. De robotstofzuigers worden vanaf april 2022 ingezet bij cliënten thuis en het project duurt inclusief evaluatie tot april 2023. De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht in maart 2023.

Team

Meer informatie