Designerly Innovation

Over het lectoraat Designerly Innovation

Onze samenleving kent op dit moment een aantal fundamentele transities. Grote maatschappelijke trends, zoals de groeiende bevolking, vergrijzing van de samenleving en de opkomst van de kennismaatschappij, zorgen niet alleen voor veranderingen in technologische ontwikkelingen, maar nopen tot het heroverwegen van sociale en economische waarde. We moeten onszelf en onze maatschappij anders gaan organiseren. Meer samenwerken in netwerken en ecosystemen en verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en voor anderen, leidt tot het herontwerpen van onze samenleving als geheel.

De behoefte aan kennis en innovatie, en vooral de vraag naar praktische toepasbaarheid daarvan stijgt. Het lectoraat ontwikkelt en biedt expertise en concrete tools die onderzoek, ontwerpen en toetsen integreren. Een aanpak voor innovatie op het gebied van nieuwe producten en diensten, die gedreven is vanuit ontwerpdenken & doen. Samen met overheid, organisaties en bedrijven worden oplossingen gerealiseerd die onze samenleving weer toekomstbestendig maakt.

‘Designerly Innovation’ heeft 3 pijlers die ook de onderzoekslijnen bepalen: 

De fundamentele veranderingen waar we op dit moment als samenleving voor staan maken het noodzakelijk om lange termijn toekomstvisies te creëren die het kortetermijnhandelen richting geven: ‘innovate for tomorrow’, in plaats van 'innovate for today''. Op die manier kunnen mensen – ondernemers, studenten, docenten, beleidsmakers – beslissingen nemen en activiteiten ontwikkelen die hen in staat stellen een duurzame positie in de toekomst te krijgen. 

De toekomstvisie ontwerpen we in het lectoraat niet door de toekomst te voorspellen, maar door contextgerelateerde, mogelijke toekomstscenario's te creëren als ‘food for thought’. Het ‘Future Telling’ onderzoek ontwikkelt en toetst methoden die mensen (ondernemers) in staat stellen om zich de toekomst te verbeelden. 
In onze transformerende samenleving roepen bedrijven om nieuwe inzichten. Hier grijpen ontwerpers de kans om de meerwaarde van ‘Design Thinking’ te demonstreren. Maar wat is nu precies de waarde en impact van een ‘designerly way of thinking’, waarbij  ideeën bedenken, verbeelden en experimenteren regie geven aan een probleemoplossend en creatief proces? Met nadruk op het ontwerpen van alternatieve oplossingen, meer dan op het analyseren van bestaande situaties. Het lectoraat heeft samen met de TU Delft onderzoek uitgevoerd naar de kern van ‘Design Thinking’. 

Het vervolg van het ‘Design Thinking’ onderzoek ontwikkelt en toetst methoden waarin de waarde van ‘Design Thinking’ expliciet gemaakt wordt en toegepast wordt in andere domeinen (zoals visie ontwikkeling) en ook voor niet-ontwerpers. 
In de praktijk van de toekomst zullen verschillende soorten professionals samenwerken aan heldere oplossingen voor complexe problemen. Het wordt een uitdaging om al deze mensen te verleiden om samen te werken en de muren van aparte expertises te doorbreken, om samen de som groter te maken dan de afzonderlijke delen en zo werkelijk het verschil te maken. In het onderzoek naar ‘Participatory Innovation’ ontwikkelen wij participatieve methodes en expertise voor samenwerken, reframen en samen leren in teams, organisaties en ecosystemen.
Jaarverslag en jaarplan (pdf)

Projecten en publicaties

Images of Design Thinking: framing the design thinking practices of innovators

Images of Design Thinking, written by innovators for innovators, is the first book to describe how a designerly approach is used in the field of innovation. Thirty seasoned innovators share their thoughts and experiences on how they apply design in their daily practice. Their stories show that there are multiple views on, or images of, design thinking in innovation: value-driven innovation, experience-driven innovation, purposedriven innovation and vision-driven innovation. 

© 2016 Rianne Valkenburg, Janneke Sluijs, Maaike Kleinsmann / Boom uitgevers Amsterdam
ISBN 978 90 587 5602 2

Future Telling

De fundamentele veranderingen waar we op dit moment als samenleving voor staan vereisen een nieuwe manier om de toekomst, met al zijn nieuwe mogelijkheden en uitdagingen, te verbeelden. Een aanpak die creatief, imaginair en onderzoeksgericht is. Die toekomstvisie ontwerpen we in het lectoraat niet door de toekomst te voorspellen, maar door contextgerelateerde, mogelijke toekomstscenario's te creëren als ‘ food for thought ’ voor het broodnodige strategisch debat.

© 2014 Rianne Valkenburg, Hanna de Bruin
Published by The Hague University of Applied Sciences, and available in Dutch and in English.

De Toekomst van Retail

Toekomst van Retail is een samenwerkingsverband waarin verschillende opleidingen, waaronder Small Business & Retail Management, Commerciële Economie en IDE/IPO samen met de onderzoeksgroep van het lectoraat Designerly Innovation werken aan inspirerende en vernieuwende inzichten en concepten voor een toekomstbestendige retail. Het Retail Innovation Learning Lab heeft fysiek een plek binnen de Innovation Playground van De Haagse Hogeschool. Hier worden nieuwe winkelstrategieën en -concepten bedacht, gerealiseerd en getoetst als pop-up met werkelijke gebruikers. De goede concepten worden vervolgens uitgedragen (via bijeenkomsten, tentoonstellingen, etc.) en doorontwikkeld voor en op andere locaties, bijvoorbeeld Haagse winkelgebieden of andere living labs.

Tools voor de Retail 

Lector Designerly Innovation 

Rianne Valkenburg heeft per 1 maart 2017 haar functie als lector neergelegd. Op dit moment wordt gezocht naar een nieuwe medewerker om deze positie in te vullen.

Kenniskring

Anja Overdiek

Programmaleider
De Toekomst van Retail

a.overdiek@hhs.nl

Dennis Bleeker

D.Bleeker@hhs.nl

Hanna de Bruin

H.deBruin@hhs.nl

Henk Schaaphok

H.Schaaphok@hhs.nl

Jan Bats

J.Bats@hhs.nl

Janneke Sluijs

J.M.Sluijs@hhs.nl

Jos Kleijntjes


Lenny van Onselen

L.vanOnselen@hhs.nl

Nico Persoon

N.J.Persoon@hhs.nl

Renée Turion

R.D.E.Turion@hhs.nl

Sleep opzij

Contact Lectoraat

ing. N.J. Persoon (Nico)
0031 (0)15 - 260 62 62 

n.j.persoon@hhs.nl