Burgerschap en Diversiteit

De bevolking in westerse landen is steeds meer een afspiegeling van de etnische en religieuze diversiteit van de wereldbevolking als geheel. In plaats van een verzameling van culturele gemeenschappen die samen of naast elkaar leven, zien we dat individuen, geholpen door de sociale media, gemakkelijker dan voorheen contacten leggen over de grenzen van hun ‘eigen’ gemeenschap heen. De uitdaging is om deze superdiversiteit zodanig vorm te geven dat elk individu zich optimaal kan ontplooien, ongeacht etnische afkomst, geloof, sekse of seksuele voorkeur, zonder dat we daarbij het belang van gevoelens van saamhorigheid uit het oog verliezen.

Jaarverslag 2016-2017 (pdf)
Over het lectoraat

Het lectoraat Burgerschap en Diversiteit houdt zich bezig met de manier waarop we in een liberaal-democratische samenleving een goede balans kunnen vinden tussen de erkenning van de gelijkheid en vrijheid van elke individuele burger enerzijds, en het respect voor verschillen tussen groepen anderzijds.

 

Publicaties en projecten