Financial Inclusion and New Entrepreneurship

Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, daarbij bieden mobiliteit en sociale media nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markten verkennen. Zo worden werk en ondernemen steeds meer in combinatie opgepakt. Deze hybride vormen van ondernemen vragen om een kijk op financiële ondersteuning.

Over het lectoraat

Het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship (FINE) wil met kennis over nieuwe vormen van financiering en nieuwe – hybride – vormen van ondernemen, bijdragen aan een samenleving waar ondernemende mensen het verschil maken. Het onderwijs en onderzoek is gericht op studenten, docenten en de beroepspraktijk die meer willen weten en begrijpen van de rol van de ondernemende mens in de samenleving.

Het lectoraat heeft de volgende doelstellingen:

  • Het systematiseren en verspreiden van kennis over Financial Inclusion en New Entrepeneurship, zowel nationaal als internationaal.
  • Het opzetten van praktijkgericht onderzoek met een sterke link naar het onderwijs.
  • Bijdragen aan de professionalisering van docenten en onderzoekers van De Haagse Hogeschool door hen actief te laten deelnemen aan de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek.

Ondanks dat microkrediet inmiddels een geaccepteerd begrip is in Nederland, kan er nog veel meer talent worden benut.

Publicaties en projecten