Informatie, Technologie en Samenleving

Maatschappelijke informatievoorziening ontstaat wanneer burgers, bewoners, patiënten, klanten en burgers steeds afhankelijker worden van informatiesystemen. Dat is onvermijdelijk wanneer burgers in een participatiesamenleving steeds vaker verantwoordelijk zijn voor hun eigen zorg. Wereldwijd speelt Nederland samen Zuid Korea en de Scandinavische landen een voorhoederol in die ontwikkelingen.

Over het lectoraat

Het lectoraat Informatie, Technologie en Samenleving draagt bij aan een vitale samenleving door de sociale toepassing van ICT te onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen. Ze organiseert haar activiteiten in het eSociety Instituut waar docentonderzoekers en studentonderzoekers samen werken met externe partijen in meerjarige onderzoeksprogramma’s. Projecten richten zich op kennis- en informatiesystemen die de kernactiviteiten van het openbaar bestuur en de zorg ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn de meerjarige ‘Government of the Future’ onderzoeksprogramma’s , de Delfste E-Health Academie (DEHA) en ‘Radio Remember’ als internetradiostation voor dementerenden. Onderzoeksresultaten van het lectoraat worden toegepast in de beroepspraktijk, in competentiegerichte leertrajecten en verschijnen in wetenschappelijke publicaties, rapporten en artikelen voor vakbladen.

Het werkplan van het lectoraat omvat in grote lijn de volgende activiteiten:

  • Het uitvoeren van een tweetal facultatieve modulen inzake het kennisgebied voor studenten van alle opleidingen van De Haagse Hogeschool;
  • Het ontwerpen en uitvoeren (vanaf september 2003) van twee thematische onderwijseenheden voor de aan de kenniskring deelnemende (initiële) opleidingen;
  • Het ontwerpen en uitvoeren van een meerjarenprogramma voor onderzoek en advies inzake ICT en Openbaar Bestuur (E-Democracy) en Informatie en Technologie voor de Zorgsector (E-Care).

Over de lector


Dick Rijken

Dick Rijken studeerde cognitieve psychologie in Nijmegen. Na het behalen van zijn bul was hij onder meer werkzaam bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, het Sandberg Instituut en de VPRO. Vanaf 2002 is Rijken lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool. Dick is tevens directeur van STEIM, een lab voor elektronische liveperformance en bestuurslid van No Academy, een in-situ-opleiding voor social design. Binnen het lectoraat houdt Rijken zich bezig met e-cultuur. In Laboratorium Waterwolf in Gouda werkt hij met diverse culturele partners samen om digitale mogelijkheden voor de culturele sector te ontwikkelen.

De kwaliteit van de informatievoorziening rond burgers wordt een bepalende factor voor de maatschappelijke kwaliteit van leven.
Publicaties en projecten