Internationale Vrede, Recht en Veiligheid

Verschillende mondiale trends vormen op termijn een groot gevaar voor de gehele wereld. Denk aan:

  • de voortgaande hoge bevolkingsgroei in de armste landen;

  • structurele honger van ongeveer een zevende van de wereldbevolking, vooral veroorzaakt door slecht bestuur en diepe armoede;

  • politiek geweld in de meeste niet-democratische staten waar geen stabiele rechtsorde bestaat;

  • endemische ziekten en plagen;

  • groeiende schaarste aan energie, land, zoet water, metalen en mineralen;

  • achteruitgang van natuur en milieu;

  • klimaatverandering en haar gevolgen;

  • ernstige, georganiseerde internationale criminaliteit.

Over het lectoraat - 2011-2017

Wat deze dreigingen extra gevaarlijk maakt is dat zij in hun onderlinge wisselwerking elkaar versterken, en dat die negatieve dynamiek nog nauwelijks in kaart is gebracht. Zo maakt de hoge bevolkingsgroei in de armste landen het moeilijker de vraagstukken van falende staten terug te dringen, omdat zij door armoede en politiek geweld in hun voegen kraken. De langetermijn-tendensen hebben de neiging elkaar te versterken. Wat een oplossing lijkt op het ene terrein, kan de problemen op een ander terrein vergroten. Een voorbeeld is de inzet op gewassen voor biobrandstof om energieschaarste aan te pakken. Maar biobrandstoffen leveren netto weinig energie op, en maken de schaarste aan voedsel, landbouwgrond en water groter. Beter beleid van overheden, NGO’s en internationale organisaties dient integraal te zijn en de risico’s van deze tendensen en hun wisselwerking te beperken. Het onderzoek van het lectoraat was vooral op deze wisselwerkingen gericht. 

Onderzoek en onderwijs

Het lectoraat Internationale Vrede, Recht en Veiligheid heeft met onderzoek en onderwijs bijgedragen aan dit integraal systeemdenken. Het lectoraat hechtte veel belang aan versteviging van de positie van Den Haag als Stad van Internationale Vrede en Recht. Doel was studenten een goed inzicht te verschaffen in de wereld om hen heen. Het lectoraat droeg bij aan kennis en vaardigheden van studenten die nodig zijn om goed te functioneren. Zowel in hun toekomstige loopbaan als in hun rol van verantwoordelijk staats- en wereldburger.

Het lectoraat was actief van januari 2011 t/m december 2017. Joris Voorhoeve draagt als Fellow nog steeds bij aan onderzoek en onderwijs van De Haagse Hogeschool.

Den Haag kan het Silicon Valley van rechtsontwikkeling en bevordering van deugdelijk bestuur worden.

Over de lector

prof. dr. ir. Joris Voorhoeve

Joris Voorhoeve promoveerde in 1974 aan de Johns Hopkins Universiteit. Hij werd in 1979 benoemd tot hoogleraar Internationale Betrekkingen en Ontwikkelingen aan de Universiteit Wageningen. Sinds 1990 is hij deeltijd hoogleraar Internationale Organisaties in Leiden. Voorhoeve was ruim twintig jaar actief in de politiek (als parlementslid en fractievoorzitter van de VVD, minister van Defensie en lid van de Raad van State). De laatste jaren wijdt hij zich weer aan onderzoek en onderwijs, naast het bestuur van internationale niet-gouvernementele organisaties zoals Oxfam Novib en het Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict. Van 2011 t/m 2017 was Voorhoeve lector aan de Haagse. Per 1 januari 2018 draagt Joris Voorhoeve als Fellow (emeritus-lector) nog steeds bij aan onderzoek en onderwijs van De Haagse Hogeschool.

j.j.c.voorhoeve@hhs.nl
Publicaties en projecten